Patientjournaler – Kom godt i gang!

Rigsarkivet har patientjournaler fra en række sygehuse og behandlingsinstitutioner. Mange patientjournaler ligger dog fortsat ude på sygehusene eller, hvis det drejer sig om kommunale sygehuse og institutioner, på kommunale stadsarkiver.

Patientjournaler indeholder oplysninger om

 • Patientens fødselsdato, bopæl og evt. dødsdato
 • Nærmeste pårørende
 • Indlæggelsesperiode
 • Sygdomsforløb og diagnoser
 • Operationer og undersøgelsesresultater

Det skal du vide for at kunne finde en patientjournal

 • Patientens navn og fødselsdato
 • Omtrentlige indlæggelsesperiode/-år
 • Sygehuset og evt. afdelingen, som patienten var indlagt på

OBS: Rigsarkivet har med få undtagelser, ingen patientjournaler fra praktiserende læger eller fra privathospitaler.

Her skal du søge

Patientjournaler skal søges under det enkelte sygehus og evt. afdeling, som patienten var indlagt på. Ældre journaler er typisk henlagt efter et patient- eller journalnummer, som du kan finde via sygehusets patientkartotek eller lignende søgemidler. Nyere patientjournaler er normalt henlagt efter patienternes fødselsdato/CPR-nr. Journal-materialet fra sygehusene er meget omfangsrigt. Derfor er der gennem tiden foretaget kassationer ved aflevering til Rigsarkivet.

Vær opmærksom på, at afdøde patienters journaler kan være udtaget til særskilte arkivserier, af og til betegnet ”mors” (latin: død).

+ Åben alle- Luk alle
 • Før 1950 (ca.)

  Patientjournaler afsluttet før 1950 vil typisk være totalbevaret. Enkelte serier af patientjournaler, der er afleveret senere, kan dog være 01-bevaret, dvs. at der kun er bevaret journaler for de patienter, der er født den første i hver måned. For de øvrige patienter vil der ofte være bevaret udskrivningsbreve, de såkaldte epikriser, med oplysning om sygdom. Eventuelle epikriser fremfindes i Daisy på samme måde som patientjournaler.

  Sådan finder du en patientjournal

  • Slå op i Daisy med sygehuset som arkivskaber og patientjournal som arkivserie
  • Undersøg efter hvilket princip patientjournalerne er henlagt. Det vil fremgå af feltet ”Pakkeindholdet er beskrevet med” på siden, der beskriver arkivseriens indhold
  • Er pakkeindholdet beskrevet med ”kendte” størrelser som patientnavn, indlæggelses- eller udskrivningsdato, fødselsdato, køn m.m., kan patientjournalen umiddelbart fremfindes ud fra beskrivelsen af pakkens indhold.
  • Er pakkeindholdet beskrevet med et nummer (patient-, journal- eller andet nummer) skal patientjournalen findes gennem søgemidler tilknyttet patientjournalerne. Det kan være navneregister til patientjournaler, indlæggelsesprotokol eller andet. For at finde det relevante søgemiddel, skal du alene søge med sygehuset som arkivskaber uden at anføre en arkivserie, og så gennemgå sygehusets arkivserier.
  Arkivskaber XX Sygehus eller YY Hospital, f. eks. Næstved Sygehus, Aabenraa Sygehus eller Augustenborg Hospital
  Arkivserie Patientjournal
  Epikrise eller Udskrivningsbrev
  Søgemidler så som Patientkartotek, Navnekartotek, Navneregister, Patientjournal, Register til patientjournal, Indlæggelsesprotokol eller Udskrivningsprotokol

  På læsesalen eller Arkivalieronline

  Patientjournaler og søgemidler skal bestilles via Daisy, og benyttes på en af Rigsarkivets læsesale. Dog er ældre protokoller og andre søgemidler fra enkelte sygehuse tilgængelige på Arkivalieronline. Det vil fremgå af opslaget i Daisy.

 • Ca. 1950 - 1976

  Patientjournaler afsluttet i denne periode vil typisk være 01-bevaret, dvs. der kun er bevaret journaler for de patienter, der er født den første i hver måned. For øvrige patienter er der bevaret udskrivningsbreve (de såkaldte epikriser med oplysning om sygdom) samt evt. stamkort (kardex). Ved enkelte hospitaler er samtlige patientjournaler dog bevaret.

  Sådan finder du en patientjournal eller en epikrise

  • Slå op i Daisy med sygehuset som arkivskaber og patientjournal eller epikrise som arkivserie
  • Undersøg efter hvilket princip patientjournalerne eller epikriserne er henlagt. Det vil fremgå af feltet ”Pakkeindholdet er beskrevet med” på siden, der beskriver arkivseriens indhold.
  • Er pakkeindholdet beskrevet med ”kendte” størrelser som patientnavn, indlæggelses- eller udskrivningsdato, fødselsdato, køn m.m., kan patientjournalen eller epikrisen umiddelbart fremfindes ud fra beskrivelsen af pakkens indhold.
  • Er pakkeindholdet beskrevet med et nummer (patient-, journal- eller andet nummer) skal patientjournalen/epikrisen findes gennem søgemidler tilknyttet patientjournalerne. Det kan være navneregister til patientjournaler, indlæggelsesprotokol eller andet. For at finde det relevante søgemiddel, skal du alene søge med sygehuset som arkivskaber uden at anføre en arkivserie, og så gennemgå sygehusets arkivserier.
  Arkivskaber XX Sygehus eller YY Hospital, f. eks. Næstved Sygehus, Aabenraa Sygehus eller Augustenborg Hospital
  Arkivserie Patientjournal
  Epikrise eller Udskrivningsbrev
  Søgemidler så som Patientkartotek, Navnekartotek, Navneregister, Patientjournal, Register til patientjournal, Indlæggelsesprotokol eller Udskrivningsprotokol

  På læsesalen eller Arkivalieronline

  Patientjournaler, epikriser og søgemidler skal bestilles via Daisy, og benyttes på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1977 og frem

  Alle patientjournaler for personer født den 1. i en måned er bevaret frem til det tidspunkt, hvor sygehuset overgik til elektronisk patientjournal. Øvrige journaler er kasseret. Nogle steder er der for de øvrige patienter bevaret udskrivningsbreve, de såkaldte epikriser, med oplysning om sygdom. Epikriser fremfindes på samme måde som patientjournaler.

  TIP: Søger du oplysninger om et indlæggelsesforløb afsluttet efter 1976 hvor patientjournalen er kasseret, kan oplysninger om diagnose, indlæggelsessted og varighed findes i Landspatientregistret, der elektronisk er indleveret til Rigsarkivet fra Sundhedsdatastyrelsen siden 1977.

  Sådan finder du en patientjournal

  • Slå op i Daisy med sygehuset som arkivskaber og patientjournal som arkivserie
  • Undersøg efter hvilket princip patientjournalerne er henlagt. Det vil fremgå af feltet ”Pakkeindholdet er beskrevet med” på siden, der beskriver arkivseriens indhold
  • Er pakkeindholdet beskrevet med ”kendte” størrelser som patientnavn, indlæggelses- eller udskrivningsdato, fødselsdato, køn m.m., kan patientjournalen umiddelbart fremfindes ud fra pakkens indhold.
  • Er pakkeindholdet beskrevet med et nummer (patient-, journal- eller andet nummer) skal patientjournalen findes gennem søgemidler tilknyttet patientjournalerne. Det kan være navneregister til patientjournaler, indlæggelsesprotokol eller andet. For at finde det relevante søgemiddel, skal du alene søge med sygehuset som arkivskaber uden at anføre en arkivserie, og så gennemgå sygehusets arkivserier.
  Arkivskaber  XX Sygehus eller YY Hospital, f. eks. Næstved Sygehus, Aabenraa Sygehus eller Augustenborg Hospital
  Arkivserie Patientjournal
  Epikrise eller Udskrivningsbrev
  Søgemidler så som Patientkartotek, Navnekartotek, Navneregister, Patientjournal, Register til patientjournal, Indlæggelsesprotokol eller Udskrivningsprotokol

  På læsesalen eller Arkivalieronline

  Patientjournaler og søgemidler skal bestilles via Daisy og benyttes på en af Rigsarkivets læsesale.

Det må du se:

Patientjournaler og søgemidler hertil indeholder personfølsomme oplysninger og er derfor ikke umiddelbart tilgængelige i 75 år fra deres yngste notat at regne.

Ønsker du at se en patientjournal, der er afsluttet for under 75 år siden, skal du søge Rigsarkivet om adgang med oplysninger om patientens navn og fødselsdato, ca. indlæggelsestidspunkt og sygehus/afdeling. Ansøgning kan med fordel ske via Rigsarkivets ansøgningsskema eller pr. brevpost eller e-mail.

Adgangsansøgninger besvares senest 14 dage efter Rigsarkivet har modtaget dem.

Du kan søge om adgang til indlæggelsesprotokoller og andre søgemidler til patientjournaler ved at udfylde en særlig søgemiddelerklæring på læsesalen, som behandles med det samme.