Grundkort (matrikelkort)

Rigsarkivet opbevarer matrikelkort og grundkort fra 1760 og frem til 1998.

Staten har fra først i 1800-tallet vedligeholdt matrikelkort over alle ejendomsmatriklers udstrækning. Fra sidst i 1700-tallet er kort over ejendomsskel ufuldstændigt bevaret i rytterdistriktskort og udskiftningskort.

Det må du se

Matrikelkort og de øvrige omtalte kort er umiddelbart tilgængelige. Det betyder, at det ikke kræver særlig tilladelse at benytte dem, hverken på arkivernes læsesale eller på Geodatastyrelsens hjemmeside.

+ Åben alle- Luk alle
 • Ca. 1760-1820 Udskiftningskort

  Ved udskiftningen af landsbyernes markfællesskaber ca. 1760-1820, blev markerne opmålte og der tegnedes kort over de udskiftede landsbyers marker. Udskiftningskortene havde forskellig detaljeringsgrad, og der kan være flere typer kort til samme udskiftning.

  Det finder du på udskiftningskort

  • Jordfordelingen efter udskiftning
  • Navne på brugere
  • Bygningers og vejes udstrækning

  Sådan finder du et udskiftningskort

  • Den største samling er i Landmålingsarkivet. Herudover findes mange kort i godsernes og amternes udskiftningsarkivalier.
  • Arkivserien Udskiftningskort i Landmålingsarkivet sondrer mellem kortruller og kortmapper. Alle er ordnet efter herredsnavne.
   Tip: Herredets geografiske udstrækning kan ses på det historisk administrative kort Digdag

  Arkivskaber

  Landmålingsarkivet
  Xx gods
  Yy amt

  Arkivserie
  Udskiftning

  På nettet eller på læsesalen
  Udskiftningskortene skal ses på læsesalen og kan bestilles gennem Daisy.

 • 1768-1773 Rytterdistriktskort

  For København, Antvorskov og Vordingborg rytterdistrikter er der fra perioden 1768-1773 bevaret tegnede sognekort.

  Det finder du på rytterdistriktskort

  • Jordens fordeling på skov, ager eng m.m.
  • Bygningers og vejes udstrækning
  • De enkelt gårdes agre og navne på åse.

  Sådan finder du et rytterdistriktskort

  • De originale kort ligger i arkivskaber: Landmålingsarkivet, arkivserie: Rytterdistriktskort. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen. Se dem på Styrelsens hjemmeside: Historiske kort på nettet. Se under Økonomiske kort.
 • 1806-1860 Matrikelkort for landområderne

  For landområderne er de første – de såkaldte Original 1 kort – tegnet i perioden ca. 1806-1822.

  Det finder du på Original 1-kort for landområderne

  • Ejendomsgrænser
  • Matrikelnumre
  • Navne på brugere
  • Aftegning af bygninger og ager, eng, skov hede m.v.
  • Ændringer i matrikelskel og matrikelnumre frem til 1860

  Sådan finder du et Original 1-kort

  • De originale kort ligger i arkivskaber Matrikeldirektoratet, arkivserie Original 1-kort. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen. Se dem på Styrelsens hjemmeside: Historiske kort på nettet
 • 1863 – ca. 1880 Matrikelkort for købstæderne

  Den første landsdækkende opmåling af købstædernes ejendommes udstrækning foregik fra 1863 til ca. 1880 (kaldet Original 1-kort). Før da er der for nogle købstæder bevaret Grundtakstkort.

  Det finder du på Original 1 kort for købstæderne

  • Ejendomsgrænser
  • Matrikelnumre
  • Bygningers udstrækning
  • Ændringer i matrikelskel og numre frem til første original 2 kort.

  Sådan finder du et Original 1-kort

  • De originale kort ligger i arkivskaber Matrikeldirektoratet, arkivserie Original 1-kort. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen. Se dem på Styrelsens hjemmeside: Historiske kort på nettet.
 • 1860-1998 Matrikelkort for landområder og købstæder

  Fra 1860 for landområderne og noget senere for købstæderne er nye matrikelkort tegnede, de såkaldte Original 2 kort. Kortene påførtes i en periode matrikelændringer, og når de blev for mange, blev et nyt kort tegnet.

  Det finder du på Original 2 kort

  • Ejendomsgrænser
  • Matrikelnumre
  • Bygningers udstrækning
  • Ændringer i matrikelskel og numre frem til næste nytegnede kort

  Sådan finder du et Original 2-kort

  • De originale kort ligger i arkivskaber Matrikeldirektoratet, arkivserie Original 2-kort. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen. Se dem på Styrelsens hjemmeside: Historiske kort på nettet.