Københavnske skifter – Kom godt i gang!

Et skifte er en opgørelse over en afdød persons ejendele, værdier og arvinger.

Skiftevæsnet i København var mere komplekst end i resten af landet. Der var forskellige protokoller og sagsrækker til forskellige slags skifter.

Det finder du i skiftearkivalierne

 • Fortegnelse over den afdødes ejendele og værdier
 • Korrespondance i arvesagen
 • Navne på arvinger m.m.

Det skal du vide for at finde et skifte

For at finde en skiftesag skal du kende:

 • Navn på en afdød
 • Et cirka-tidspunkt for dødsfaldet
 • Før 1771: du skal også kende den afdødes stand eller erhverv

Her skal du søge

+ Åben alle- Luk alle
 • 1679-1771

  Der er ikke bevaret skifter fra før 1679. Indbyggerne i København hørte under forskellige skiftejurisdiktioner efter deres erhverv.

  Almindelige borgere, tjenestefolk m.m.

  Almindelige borgere, tjenestefolk m.m. og deres ægtefæller og børn hørte under Københavns Skiftekommission. Det ældste skifte er fra 1681.

  Sådan finder du skifter i Københavns Skiftekommission

  • Slå op på afdødes eller afdødes ægtefælles navn i Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier 1681-1771
  • Registeret henviser til arkivserierne konceptskifter, originale skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter, inventarier.
  • Hertil er nogle skifter, hvortil skiftebreve ikke er bevarede, omtalt i forseglingsprotokoller og behandlingsprotokoller. Slå op i protokolregistrene som henviser til sidetal i protokollerne.
  Arkivskaber Københavns skiftekommission
  Arkivserie Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier
  Konceptskifter
  Originale skiftebreve
  Samfrænde- og kommissarieskifter
  Inventarium over sluttede skifter
  Register til forseglingsprotokoller 1709-1719
  Register til forseglingsprotokoller 1720-1771
  Forseglingsprotokol
  Register til alle behandlingsprotokoller 1715-1771
  Behandlingsprotokol

  Overordnede civile embedsmænd samt ansatte ved hoffet, som tilhørte rangklasserne

  Overordnede civile embedsmænd samt ansatte ved hoffet, som tilhørte rangklasserne, og deres ægtefæller og børn hørte under Hofretten. Det ældst bevarede skifte er fra 1679.Sådan finder du skifter i Hofretten

  • Slå op på navn i Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter, eller i Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter. Her finder du et sidetal.
  • Slå derefter op på siden i Fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter. Fortegnelsen anfører hvilken arkivserie og under hvilken dato skiftet ligger.
  • Vælg derefter den angivne arkivserie. Serierne er: Eksekutorskiftebreve, kommissionsskiftebreve, kommissionsskifter, konceptskifter ordinære boer, samfrændeskifter, skifte- og værgemålsdokumenter, skiftebreve i ordinære boer. Skifterne er henlagte kronologisk.
  Arkivskaber Hofretten
  Arkivserie Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter
  Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter, skiftebreve, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter
  Fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter
  Eksekutorskiftebreve
  Kommissionsskiftebreve
  Kommissionsskifter
  Konceptskifter ordinære boer
  Samfrændeskifter
  Skifte- og værgemålsdokumenter

  Civile embedsmænd og hofbetjente uden rang

  Civile embedsmænd og hofbetjente uden rang og deres ægtefæller og børn hørte under Borgretten. Det tidligste skifte er fra 1682.Bemærk, at Københavns Universitets professorer og betjente, studenter og deres ægtefæller og børn hørte under universitetets skiftejurisdiktion, men der er ikke bevaret skifter her fra.Sådan finder du skifter i Borgretten

  • Slå op på navn i Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter eller i Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter. Her finder du et sidetal.
  • Slå derefter op på siden i Fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter. Fortegnelsen anfører hvilken arkivserie og under hvilken dato skiftet ligger.
  • Skifterne ligger kronologisk i arkivserierne Konceptskifter i ordinære boer og skiftebreve ordinære boer.
  • Yderligere skifter er omtalt i Navneregister til skiftesessionsprotokol, Skiftesessionsprotokol og Journal over behandling af boer med register. Slå op i protokolregistrene som henviser til sidetal i protokollerne.
  Arkivskaber Borgretten
  Arkivserie Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter
  Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter
  Fortegnelse over konceptskifter og skiftedokumenter
  Konceptskifter i ordinære boer
  kiftebreve ordinære boer
  Navneregister til skiftesessionsprotokol
  Skiftesessionsprotokol
  Journal over behandling af boer med register

  På nettet eller på læsesalen?

  Registre, protokoller og dokumenter er skannede. Slå op i arkivdatabasen Daisy. Og læs dem der.

 • 1771-1797

  Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission. Der er flere protokolrækker. Forseglingsprotokol indeholder almindelige skifter, Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier) indeholder private skifter og bevillinger til at sidde i uskiftet bo. Eksekutorboer indeholder boer behandlet af en eksekutor. Hvidebog indeholder dødsanmeldelser for personer uden ejendom, samt erklæringer om privat skifte, eksekutorskifte og om at sidde i uskiftet bo.

  Sådan finder du et almindeligt skifte

  • Søg efter afdødes navn i Register til alle forseglingsprotokoller 1771-1797. Det henviser med protokolnummer + protokollitra, skiftesagens nummer samt protokolsidetal.
  • Find protokollen i arkivserien forseglingsprotokol og slå op på siden. Behandlingen kan være fortsat i registreringsprotokol og behandlingsprotokol. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglingsprotokollen.
  • Søg efter eventuelle dokumenter i Skiftedokumenter: Offentlige boer 1771-1863. Dokumenterne ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer.

  Sådan finder du private skifter (samfrændeskiftebreve) og bevillinger til at sidde i uskiftet bo

  • Slå op i Register til samfrændeskifter 1771-1810. Her angives løbenummer inden for hvert år.
  • Skiftebreve og bevillinger ligger efter år og løbenummer i Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier).
  • Fra 1792-1797 kan du slå op på afdødes navn i Navneregister til hvidebog. Registeret henviser med sidetal til Hvidebog, som indeholder resumeer af bevillinger.

  Sådan finder du eksekutorboer fra 1790

  • Slå afdødes navn op i arkivserien Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien Eksekutorboer.

  Sådan finder du dødsanmeldelser for personer uden ejendom fra 1792

  • Fra 1792 kan slås op på afdødes navn i Navneregister til hvidebøger, Registeret henviser med sidetal til Hvidebog, hvor dødsanmeldelsen er afskrevet.
  Arkivskaber Københavns Skiftekommission
  Arkivserie Register til alle forseglingsprotokoller 1771-1797
  Forseglingsprotokol
  Registreringsprotokol
  Behandlingsprotokol
  Skiftedokumenter: Offentlige boer
  Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve
  Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)
  Navneregister til hvidebog
  Hvidebog
  Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
  Eksekutorboer

  På nettet eller på læsesalen?

  Registre, protokoller og dokumenter er skannede, dog undtaget Eksekutorboer. Slå op i arkivdatabasen Daisy. Og læs dem der.

 • 1798-1850

  Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission. Der er flere protokolrækker. Forseglingsprotokol indeholder almindelige skifter, hvidebog indeholder erklæringer om privat skifte, eksekutorskifte, at sidde i uskiftet bo samt dødsanmeldelser for personer uden ejendom herunder børn.

  Sådan finder du et almindeligt skifte

  • Slå op på afdødes navn i Generalregister til forseglingsprotokol. Det er opdelt årgangsvis og henviser inden for året med protokolnummer og sidetal.
  • Find behandlingen i Forseglingsprotokol med årgang, protokolnummer og sidetal. Behandlingen kan være fortsat i registreringsprotokol og behandlingsprotokol. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglingsprotokollen.
  • Find eventuelle dokumenter i Skiftedokumenter Offentlige boer. De ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

  Sådan finder du et skifte og en dødsanmeldelse i hvidebogen

  • Slå op på afdødes navn i Navneregister til hvidebøger, Registeret henviser med sidetal til Hvidebog.
  • Erklæringer om samfrændeskifte (privat skifte) og om at sidde i uskiftet bo er anført i hvidebogen. Disse krævede kongelig bevilling. I hvidebogen er anført dato for bevillingens forevisning for skiftekommissionen. Slå op i Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve under forevisningsdato. I designationen findes år og løbenummer. Arkivserien Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier) indeholder kopier af brevene henlagt efter år og løbenummer.
  • Oplyser hvidebogen at skiftet er behandlet af en eksekutor, kan eksekutorboet findes ved at slå navnet op i arkivserien Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien Eksekutorboer.
  • Dødsanmeldelser for personer uden ejendom herunder børn ses alene i hvidebogen.
  Arkivskaber Københavns skiftekommission
  Arkivserie Generalregister til forseglingsprotokol
  Forseglingsprotokol
  Registreringsprotokol
  Behandlingsprotokol
  Skiftedokumenter Offentlige boer
  Navneregister til hvidebog
  Hvidebog
  Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve
  Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier)
  Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
  Eksekutorboer

  På nettet eller på læsesalen?

  Registre, protokoller og dokumenter er skannede, dog undtaget Eksekutorboer. Slå op i arkivdatabasen Daisy. Og læs dem der.

 • 1850-1863

  Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission. Der er flere protokolrækker. Forseglingsprotokol indeholder almindelige skifter, hvidebog indeholder erklæringer om privat skifte, eksekutorskifte, at sidde i uskiftet bo samt dødsanmeldelser for børn og hospitalslemmer. Fra 1861 førtes en særlig protokol Dødsanmeldelsesprotokol for børn.

  Sådan finder du et almindeligt skifte i forseglingsprotokollen

  • Slå op på afdødes navn i Register til alle forseglingsprotokoller 1850-1863. Det er opdelt årgangsvis og henviser inden for året med protokolnummer og sidetal.
  • Find behandlingen i Forseglingsprotokol med årgang, protokolnummer og sidetal. Behandlingen kan være fortsat i Registreringsprotokol og Behandlingsprotokol. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglingsprotokollen.
  • Find eventuelle dokumenter i Skiftedokumenter Offentlige boer. De ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

  Sådan finder du et skifte og en dødsanmeldelse i hvidebogen

  • Slå op på afdødes navn i Navneregister til hvidebøger, Registeret henviser med sidetal til Hvidebog.
  • Erklæringer om privat skifte og om at sidde i uskiftet bo ses alene i hvidebogen.
  • Oplyser hvidebogen, at skiftet er behandlet af en eksekutor, slås navnet op i arkivserien Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien Eksekutorboer.
  • Dødsanmeldelser for børn og hospitalslemmer ses alene i hvidebogen og fra 1861 i Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer og Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer
  Arkivskaber Københavns skiftekommission
  Arkivserie Register til alle forseglingsprotokoller 1850-1863
  Forseglingsprotokol
  Registreringsprotokol
  Behandlingsprotokol
  Skiftedokumenter Offentlige boer
  Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
  Eksekutorboer
  Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer
  Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer

  På nettet eller på læsesalen?

  Registre og protokoller er skannede. Slå op i arkivdatabasen Daisy og læs dem der. Skiftedokumenter og eksekutorboer skal ses på læsesalen.

 • 1863-1929

  Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Skiftekommission, fra 1919 af Københavns Byret Skifteretten. Skifterne er delt i flere grupper, men hovedregisteret indeholder navne på de allerfleste afdøde. Dog er der et særligt register for anmeldelser af dødsfald for børn samt 1874-1919 hospitalslemmer.

  Sådan slår du op i Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog

  • Hovedregisteret henviser til to protokolrækker. Det er for det første Forseglings- og registreringsprotokoller til de almindelige skifter. For det andet er det Hvidebøger som registrerede private skifter, bevillinger til at sidde i uskiftet bo, eksekutorboer samt frem til 1874 afdøde fattiglemmer.
  • En henvisning til Forseglings- og registreringsprotokoller har dette format:
   Henvisning til Forseglings- og registreringsprotokoller. her er 2B afdelingsnummeret, 1 protokolnummer og 183 sagsløbenummer.
  • En henvisning til Hvidebøger har dette format:
   Henvisning til Hvidebøger, 1863-1877. 1863-1877
   Henvisning til Hvidebøger, 1878-1908. 1878-1908
   Henvisning til Hvidebøger, 1909-1929. 1909-1929

   De henviser til protokolnummer og pagina (side) i protokollen.

  Sådan finder du skifter i forseglings- og registreringsprotokollen

  • Find behandlingen i Forseglings- og registreringsprotokol. De er sorteret efter afdelingslitra og så afdelingsnummer. Afdeling 2B i eksemplet ovenfor skal derfor søges under B2, herefter protokolnummer 1 og sagsløbenummer 183.
  • Behandlingen kan være fortsat i Behandlingsprotokol. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglings- og registreringsprotokollen.
  • Find eventuelle dokumenter i Skiftedokumenter Offentlige boer. De ligger efter periode, protokolnummer og skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

  Sådan finder du skifter i hvidebogen

  • Find protokollen med protokolnummeret og slå op på den anførte side.
  • Dødsanmeldelser for hospitalslemmer står i Hvidebogen frem til 1873 og igen fra 1920.
  • Skifter, hvor arvingerne skifter privat, står i hvidebogen og boopgørelsen er 1875-1920 indført i Repartitionsprotokol for private skifter. Protokollerne indeholder navneregistre. 1900-1920 kan der være bevaret dokumenter til skifterne i Skiftedokumenter: Bilag til hvidebog. Dokumenterne ligger efter skiftesagsnummeret angivet i hvidebogen.
  • Skifter med bevilling til at sidde i uskiftet bo står kun i hvidebogen.
  • Skifter, som behandles af en eksekutor er anført i Hvidebogen. Slå herefter afdødes navn op i arkivserien Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien Eksekutorboer.

  Sådan finder du dødsanmeldelser for børn og 1874-1919 hospitalslemmer

  • Slå op i det periodedelte Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer på barnets eller hospitalslemmets navn. Find derefter anmeldelsen på den anførte side i Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer.
  Arkivskaber Københavns skiftekommission
  Arkivserie Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog
  Forseglingsprotokol
  Registreringsprotokol
  Behandlingsprotokol
  Skiftedokumenter
  Offentlige boer
  Hvidebog
  Repartitionsprotokol for private skifter
  Skiftedokumenter: Bilag til hvidebog
  Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165
  Eksekutorboer
  Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer
  Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer.

  På nettet eller på læsesalen?

  Registre og protokoller er skannede. Slå op i arkivdatabasen Daisy og læs dem der. Skiftedokumenter og eksekutorboer skal ses på læsesalen.

 • 1929-1943

  Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Byret Skifteretten. Skifterne er delt i flere grupper, men hovedregisteret indeholder navne på de allerfleste afdøde. Dog er der et særligt register for anmeldelser af dødsfald for børn.

  Sådan slår du op i Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog

  • Hovedregisteret henviser til tre protokolrækker. Det er for det første Forseglings- og registreringsprotokoller til de almindelige skifter. For det andet er det Hvidebøger som registrerede, private skifter, bevillinger til at sidde i uskiftet bo samt frem til 1934 eksekutorboer, hvor skiftet blev foretaget af en privat eksekutor uden for skifteretten. Endelig er det fra 1935 Protokol B.II. Eksekutorboer.
  • En henvisning til Forseglings- og registreringsprotokoller har dette format:
   her er 2T afdelingsnummeret, 1 protokolnummer og 660 sagsløbenummer.
  • En henvisning til Hvidebøger har dette format:
   829 31/32 dvs. side 829 i regnskabsår 1931/1932
  • En henvisning til Protokol B.II. Eksekutorboer fra 1935 har dette format:

  Sådan finder du skifter i forseglings- og registreringsprotokollen

  • Find behandlingen i Forseglings- og registreringsprotokol. De er sorteret efter afdelingslitra og så afdelingsnummer. Afdeling 2T i eksemplet ovenfor skal derfor søges under T2, herefter protokolnummer 1 og sagsløbenummer 660.
  • Behandlingen kan være fortsat i Behandlingsprotokol. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglings- og registreringsprotokollen.
  • Find eventuelle dokumenter i Skiftedokumenter Offentlige boer. De ligger efter afdelingslitra, afdelingsnummer, protokolnummer og sagsløbenummer/skiftesagsnummer. Skiftesagsnummeret fremgår af forseglingsprotokollen.

  Sådan finder du skifter i hvidebogen

  • Skifter, med privat skifte og uskiftet bo står kun i hvidebogen frem til 1939. Fra 1940 kan dokumenter findes i: Skiftedokumenter: B-sager: Privat og uskiftet bo.
  • Skifter, som behandles af en eksekutor er anført i Hvidebogen frem til 1934. Slå herefter afdødes navn op i arkivserien Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 166-205. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien Eksekutorboer.

  Sådan finder du eksekutorboer fra 1935

  • Bemærk: Den protokol, der henvises til (Protokol B.II. Eksekutorboer) er IKKE interessant. Eksekutorboets sagsnummer skal i stedet findes i Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 166-206. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien

  Sådan finder du anmeldelser af børnedødsfald

  • Slå op i det periodedelte Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald på barnets navn. Find derefter anmeldelsen på den anførte side i Anmeldelser af børnedødsfald.

  På nettet eller på læsesalen?

  Registre er skannede og kan ses på nettet. Forseglingsprotokoller og behandlingsprotokoller er skannede frem til 1943 og dødsanmeldelser for børn frem til 1934. Slå op i arkivdatabasen Daisy og læs dem der. Det øvrige skal ses på læsesalen.

   

 • 1944-1970

  Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Byret Skifteretten. Skifterne er delt i flere grupper, men hovedregisteret indeholder navne på de allerfleste afdøde. Dog er der et særligt register for anmeldelser af dødsfald for børn.

  Sådan slår du op i Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog

  • Hovedregisteret henviser til tre protokolrækker. Det er for det første Forseglings- og registreringsprotokoller til de almindelige skifter. For det andet er det Anmeldelser til protokol B som registrerede anmeldelser om privat skifte eller uskiftet bo. For det tredje er det Anmeldelser til protokol E. Eksekutorboer.
  • En henvisning til Forseglings- og registreringsprotokoller har dette format:
   her er III afdelingsromertal, 17 sagsnummer (19)46 sagsår og c protokollitra.
  • En henvisning til Anmeldelser til protokol B har dette format:
   B angiver protokol B, 40 sagsløbenummer og (19)46 sagsår.
  • En henvisning til Anmeldelser til protokol E. Eksekutorboer har dette format:

  Sådan finder du skifter i forseglings- og registreringsprotokollen

  • Find behandlingen i Forseglings- og registreringsprotokol. De er sorteret efter sagsår, afdelingsromertal, protokollitra og sagsløbenummer. Eksemplet ovenfor skal derfor søges under sagsår 1946, afdelingsromertal III, protokollitra c og sagsløbenummer 17.
  • Behandlingen kan være fortsat i Behandlingsprotokol. Gør den det, vil der være henvisninger i forseglings- og registreringsprotokollen.
  • Find eventuelle dokumenter i Skiftedokumenter Offentlige boer, fra 1965 i Skiftedokumenter Alle boer. De ligger efter sagsår, afdelingsromertal, protokollitra og sagsløbenummer.

  Sådan finder du skifter i Anmeldelser til protokol B

  • Find anmeldelser af privat skifte og uskiftet bo i Anmeldelser til protokol B under år og sagsløbenummer. Dokumenter findes under år og løbenummer i: Skiftedokumenter B-sager Privat og uskiftet bo, fra 1965 i Skiftedokumenter Alle boer

  Sådan finder du eksekutorboer

  • Bemærk: Den protokol, der henvises til (Anmeldelser til protokol E. Eksekutorboer) er IKKE interessant. Eksekutorboets sagsnummer skal i stedet findes i Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 207-296. Kartoteket henviser med fortegnelsesnummer og løbenummer til arkivserien

  Sådan finder du anmeldelser af børnedødsfald

  • Slå op i det periodedelte Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald på barnets navn. Find derefter anmeldelsen på den anførte side i Anmeldelser af børnedødsfald.
  Arkivskaber Københavns byret Skifteretten
  Arkivserier Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog
  Forseglings- og registreringsprotokol
  Behandlingsprotokol
  Skiftedokumenter Offentlige boer
  Skiftedokumenter Alle boer
  Anmeldelser til protokol B
  Skiftedokumenter B-sager Privat og uskiftet bo
  Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 207-296
  Eksekutorboer
  Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald
  Anmeldelser af børnedødsfald

  På nettet eller på læsesalen?

  Hovedregisteret er skannet frem til ca. 1960. Navnekartotek til eksekutorboer er også skannet. Slå op i arkivdatabasen Daisy og læs dem der. Øvrige protokoller og skiftesager skal bestilles gennem Daisy og ses på læsesalen.

   

 • 1971-

  Skifteforvaltningen varetoges af Københavns Byret Skifteretten. Søger du københavnske skifter efter 1971 er det enklest først at henvende sig til Skifteretten, og bede om oplysning om skiftesagens type og skiftesagsnummer. Herefter kan du søge om adgang til skiftesagen i Rigsarkivet. Bemærk at de fleste skiftesager efter 1992 er kasserede. Kun skifter for personer fødte den 1. i en måned er bevaret.

  Arkivskaber Københavns byret skifteretten
  Arkivserier Skiftedokumenter Alle boer -1997
  Eksekutorboer -1990

Det må du se – skiftearkivalier

Skiftearkivalier indeholder oplysninger om rent private forhold. De er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Skiftearkivalier, der er mellem 50 og 75 år, kan benyttes efter speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at benytte skiftearkivalier der er mindre end 50 år gamle. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.