Københavnske skifter – Kom godt i gang!

Et skifte er en opgørelse over en afdød persons ejendele, værdier og arvinger. Skiftevæsnet i København var meget anderledes end i resten af landet. Før 1875 er dokumenterne skrevet med gotisk håndskrift. På Arkivalieronline finder du forskellige typer af skiftearkivalier fra København. Københavnske skiftearkivalier der ikke er på Arkivalieronline, kan benyttes på Rigsarkivets læsesal i København.

Det finder du i skiftearkivalierne

Du vil normalt finde en registrering af den afdødes ejendele og værdier, samt gennemgang af arvesagen. For eksempel vil du kunne finde navnene på den afdødes børn.

Det skal du vide, for at bruge københavnske skiftearkivalier

For at finde en skiftesag i de københavnske skiftearkivalier skal du kende:

  • Navnet på den afdøde
  • Et cirka-tidspunkt for dødsfaldet.

Sådan er de københavnske skiftearkivalier indrettet

Der er navneregistre til alle protokoller. Navneregistrene indeholder en henvisning til de egentlige sager i forseglingsprotokoller eller hvidebøger.

“Hvidebøgerne” rummer oplysninger om dødsfald, hvor der ikke er sket et egentligt skifte. Årsagen er som regel, at boet ikke indeholder noget af særlig værdi.

Fra forseglingsprotokollerne kan der være henvisninger videre til behandlingsprotokoller eller skiftedokumenter.

Periode

De ældste københavnske skiftearkivalier går tilbage til 1792.

På nettet eller på læsesalen?

På Arkivalieronline kan du benytte digitaliserede skiftearkivalier fra København.

Find københavnske skifter på Arkivalieronline

Skiftearkivalier der ikke er digitaliserede, fx skiftedokumenter og nyere skifteprotokoller, skal ses på læsesalen. Du bestiller disse skiftearkivalier via arkivdatabasen Daisy.

Det må du se – skiftearkivalier

Skiftearkivalier indeholder oplysninger om rent private forhold. De er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Skiftearkivalier, der er mellem 50 og 75 år, kan benyttes efter speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at benytte skiftearkivalier der er mindre end 50 år gamle. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.