Jødiske skifter før 1814 – kom godt i gang

Frem til 1814 hørte skifteforvaltning for jødiske borgere under Det Mosaiske Troessamfund. Der er bevaret skifter fra 1760, og her kan du læse om hvordan du finder jødiske skifter.

Sådan finder du skifter i Det Mosaiske Troessamfund

Der er ikke søgemidler til de få bevarede skiftesager, men de er indført kronologisk i de fire arkivserier herunder. Find dødsdatoen i ministerialbogen (kirkebogen) fra Mosaisk Troessamfunds menigheder i købsstæderne.

Arkivskaber Det Mosaiske Troessamfund
Arkivserie Skiftesager: Den tyske nation
Skifteprotokol for den jødisk-portugisiske menighed
Skiftesager: Den portugisiske nation
Bilag til skiftesager 1805-1814

På nettet eller på læsesalen?

Skiftesagerne skal ses på læsesalen. Bestil dem i arkivdatabasen Daisy.