Hærens mandskabslister – Kom godt i gang!

Hærens mandskabslister består af stambøger og stamkort og skal findes hos Rigsarkivet. Rigsarkivet har stambøger og stamkort tilbage fra 1700-tallet og frem til 1999.

Stambøger og stamkort indeholder oplysninger om

 • Alder ved indtrædelsen i hæren
 • Fædreland/fødested
 • Erhverv før indtrædelse i hæren
 • Civilstand
 • Hverv i hæren og tjenestetidens varighed

Det skal du vide for at finde en mandskabsliste

 • Navn på den militære enhed
 • Tjenesteår
 • Navn på soldaten

Her skal du søge

Mandskabslister er blevet ført af forskellige arkivskabere (regimenter og myndigheder).

Klik på den periode mandskabslisten er fra og se, hvad du skal gøre for at finde mandskabslisten.

+ Åben alle- Luk alle
 • 1747 – ca. 1920

  Sådan finder du en person i en mandskabsliste:

  1. Start med at finde navnet på den militære enhed (regiment, bataljon m.fl.). Hvis du ikke kender navnet, kan du prøve at søge i lægdsrullen. Bestil på baggrund heraf den relevante mandskabsliste.
   Tip: Ved du hvor soldaten boede, men kender ikke regimentets navn, så så viser fortegnelsen Hærens garnisoner hvor regimenterne/bataljonerne var garnisoneret.
  2. Søg efter soldaten i mandskabslisten. Stambøgerne fortegner først officererne og så de menige soldater efter nummer. Du må derfor bladre en del for at finde en bestemt person.

  Tip:
  Danske og norske officerer i perioden 1648-1814 er beskrevne i en alfabetisk fortegnelse med personlige data og karriereoplysninger: Hirsch’ kartotek over danske og norske officerer

  Arkivskaber

  Navnet på den militære enhed fx Fynske Livregiment (6. Regiment) 5. Bataljon

  Arkivserie

  Arkivserierne har forskellige navne hos de forskellige militære enheder fx Stambog, Stambøger, Stamblade, Stamkort. Hvis du kun skriver ’stam’ i feltet arkivserie får du vist alle muligheder.

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal findes i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • Ca. 1920-1950

  Sådan finder du en person i en mandskabsliste:

  1. Start med at bestille den relevante arkivserie med Stamblade. De er samlet i to store arkivserier, én for officerer og én for menige.
  2. For at finde en officer skal du kende vedkommendes efternavn og fornavn. For at finde en menig, stampersonel, underofficer eller civilt ansat skal du kende vedkommendes fødselsdato og navn.

  Arkivskaber

  Krigsministeriet

  Arkivserie

  Stamblade

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1950-1999

  Sådan finder du en person i en mandskabsliste:

  1. Start med at bestille den relevante arkivserie med Stamblade. De er samlet i to store arkivserier, én for officerer og én for menige.
  2. For at finde en officer skal du kende vedkommendes efternavn og fornavn. For at finde en menig, stampersonel, underofficer eller civilt ansat skal du kende vedkommendes fødselsdato og navn.

  Arkivskaber

  Forsvarsministeriet

  Arkivserie

  Stamblade

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

Om hærens mandskabslister

En egentlig stående hær blev indført med enevælden i 1660. Før 1747 findes der meget få og uensartede mandskabslister og ruller i regimenternes arkiver.

I 1747 blev der indført standardiserede stambøger for mandskabet i de enkelte militære enheder. Heri kan dels findes hvervede soldater fra udlandet, som ikke findes i lægdsrullerne dels det udskrevne mandskab. Brugen af hvervede soldater ophørte i 1814.

Det må du se

Stambøger og stamkort indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se et stamblad, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Du kan søge om adgang via Rigsarkivets online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.

Vi svarer senest 15 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.