Gejstlige skifter før 1807 – Kom godt i gang!

Et skifte er en opgørelse over en afdød persons ejendele, værdier og arvinger.

Præsters, degnes, klokkeres, skoleholderes og lærere ved de lærde skolers skifter behandledes af provsterne, indtil de 1771 for København og 1807 for resten af landet overførtes til de civile domstole.

Det finder du i skiftearkivalierne

  • Fortegnelse over den afdødes ejendele og værdier
  • Korrespondance i arvesagen
  • Arvingernes navne m.m.

Sådan finder du et gejstligt skifte

  • Præsters, degnes, klokkeres, skoleholderes og lærere ved de lærde skolers skifter behandledes af provsterne. Søg i Daisy på provstiet som arkivskaber og skriv ’skift’ som arkivserie.
    Tip: Navnet på arkivskaberen kan findes på det historisk-administrative kort DigDag.
  • Efter 1771 blev skifter fra gejstlige i København behandlet af Københavns Skifteret.
  • Efter 1807 blev skifterne fra resten af landet behandlet af herreds- og birkefogederne.
  • Søg først i navneregisteret, hvis det findes. Det vil give dig henvisningen til den relevante side i skifteprotokollen.

Arkivskaber

Xx Provsti

Arkivserie

Skift

På nettet eller på læsesalen?

Det meste af skiftematerialet er skannet. Slå op i arkivdatabasen Daisy og læs dem der. Materiale, der ikke er skannet, bestilles frem til læsesalen via Daisy.