Gejstlige skifter før 1807 – Kom godt i gang!

Et skifte er en opgørelse over en afdød persons ejendele, værdier og arvinger. Her får du en vejledning til, hvordan du finder skifter behandlet af provsterne frem til 1807.

Præsters, degnes, klokkeres, skoleholderes og lærere ved de lærde skolers skifter behandledes af provsterne, indtil de 1771 for København og 1807 for resten af landet overførtes til de civile domstole.

Det finder du i skiftearkivalierne

  • Fortegnelse over den afdødes ejendele og værdier
  • Korrespondance i arvesagen
  • Arvingernes navne m.m.

Sådan finder du et gejstligt skifte

  • Præsters, degnes, klokkeres, skoleholderes og lærere ved de lærde skolers skifter behandledes af provsterne. Søg i Daisy på provstiet som arkivskaber og skriv ’skift’ som arkivserie.
  • Efter 1771 blev skifter fra gejstlige i København behandlet af Københavns Skifteret.
  • Efter 1807 blev skifterne fra resten af landet behandlet af herreds- og birkefogederne.
  • Søg først i navneregisteret, hvis det findes. Det vil give dig henvisningen til den relevante side i skifteprotokollen.
Arkivskaber Xx Provsti
Arkivserie Skift

På nettet eller på læsesalen?

Det meste af skiftematerialet er skannet. Slå op i arkivdatabasen Daisy og læs dem der. Materiale, der ikke er skannet, bestilles frem til læsesalen via Daisy.