Folketællinger – Kom godt i gang

Folketællinger er lister over alle de personer, som boede i Danmark på en bestemt dato i et bestemt år. Her kan du finde oplysninger om alle personer i en husstand. Før 1875 er folketællingerne skrevet med gotisk håndskrift.

Arkivalieronline finder du folketællinger til og med 1940. Nyere folketællinger (1945-1970) kan benyttes på Rigsarkivets læsesal i København.
Dansk Demografisk Database er de fleste folketællinger indtastede og dermed søgbare frem til 1930.

Det finder du i folketællinger

Folketællingerne oplister de talte personer husstand for husstand og indeholder lidt forskellige oplysninger alt efter, hvornår de er lavet. Du finder altid navn, alder, stilling i husstanden og erhverv. Fra og med 1845 indeholder folketællingerne også oplysning om de taltes fødested (i 1906 og 1916 er fødested dog kun oplyst i tællingerne fra København og Frederiksberg).

Hvilke oplysninger finder jeg i folketællinger?

Det skal du vide for at bruge folketællinger

For at finde noget i en folketælling, skal du kende:

 • Bopæl for en person eller familie i et år, hvor der blev lavet en folketælling. Det bedste udgangspunkt er, hvis du kender sognenavnet eller eventuelt navnet på byen, vedkommende boede i.
 • Navn på én eller flere personer i den husstand, du leder efter.

Sådan er folketællinger indrettet

Folketællingerne er ført i særlige skemaer, hvor de forskellige oplysninger er skrevet op i kolonner. På Arkivalieronline er tællingerne opdelt efter sogn. Indenfor det enkelte sogn står de enkelte landsbyer hver for sig. Købstæder er inddelt efter vejnavne. København er inddelt i kvarterer, og i nogle tællinger står for eksempel militæret og hoffet for sig selv.

Vær opmærksom på, at folketællingerne 1960 og 1965 for København er inddelt efter roder. Du skal derfor finde ud af,  hvilken rode en aktuel gade/vej tilhører for at kunne bestille den rigtige arkivpakke.

Kort over roder for København 1960 og 1965

Om folketællinger

Den første egentlige folketælling fandt sted i 1787. Herefter fulgte folketællinger med forskellige intervaller, blandt andet 1801, 1834, 1840 osv.

Med Det Centrale Personregistrets (CPR-registret) indførelse i 1968 var det ikke længere nødvendigt at afholde folketællinger i Danmark. Den sidste tælling bliver derfor lavet i 1970.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle folketællinger, der er bevaret fuldstændigt.

På nettet eller på læsesalen?

På Arkivalieronline kan du finde folketællinger fra hele landet for perioden 1787-1940.

Find folketællinger på Arkivalieronline

Folketællinger der ikke kan findes på Arkivalieronline, fx nyere tællinger (1945-1970) og folketællinger fra Færøerne og Grønland, skal ses på Rigsarkivets læsesal i København. Via arkivdatabasen Daisy kan du bestille de folketællinger, du er interesseret i.

+ Åben alle- Luk alle
 • Sønderjylland, hertugdømmerne og kolonierne

  Folketællinger i Sønderjylland

  I Sønderjylland blev der afholdt folketællinger med andre intervaller end de kongerigske områder.

  Der findes kun ganske få bevarede lokale folketællinger fra den preussiske periode 1864-1920. De otte sogne syd for Kolding: Stenderup, Bjert, Vejstrup, Vonsild, Dalby, Hejls, Taps og Ødis er, for så vidt de er bevaret, talt med under Haderslev amt indtil 1864. Efter 1864 hører sognene under Vejle amt og skal søges i de danske folketællinger.

  Folketællinger i hertugdømmerne og kolonierne

  Folketællinger afholdtes også udenfor det kongerigske område, blandt andet på Trankebar og De Vestindiske øer.

Det må du se – folketællinger

Folketællinger indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Hvis formålet er slægtsforskning, kan du få særlig tilladelse til at se folketællingerne 1945-1970. Tilladelsen kan søges på Rigsarkivets læsesal i København. Ansøgningen behandles med det samme.

Vil du søge om tilladelse til at benytte folketællingerne 1945-1970 til andre formål end slægtsforskning, skal du sende en skriftlig ansøgning (du kan bruge ansøgningsskemaet her eller sende et brev). Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.