Flådens mandskabslister – Kom godt i gang!

Flådens mandskabslister skal findes hos Rigsarkivet. Rigsarkivet har lister med forskellige navne fra 1739 til 1999.

Flådens mandskabslister indeholder oplysninger om

Alt afhængig af hvilke lister, det drejer sig om, kan du finde oplysninger om:

 • Navn
 • Stilling (i flåden eller i det civile liv)
 • Fødested eller opholdssted
 • Tjenestetidens længde
 • Skibe som personen har sejlet med

Det skal du vide for at finde en person i flådens mandskabslister

 • Efternavn og fornavn
 • Den omtrentlige periode i flåden

Her skal du søge

Mandskabslister er blevet ført af forskellige myndigheder (arkivskabere).
Klik på den periode mandskabslisten er fra og se, hvad du skal gøre for at finde mandskabslisten.

+ Åben alle- Luk alle
 • Indtil 1739

  For perioden før 1739 findes der ingen egentlige mandskabslister over flåden.

  Der findes dog fortegnelser over udbetalinger af løn, forplejning og beklædning mm., som indirekte fortæller om flådens mandskab. Se fx under arkivskaberne eskadreskriverne, mønsterskriveren ved søfolket, søtøjhuset eller søetaten for at finde de relevante arkivserier.

 • 1739-1761

  Sådan finder du en person i flådens mandskabslister:

  1. Start med at finde ud af, hvilken af de fire divisioner vedkommende tilhørte. Søfolkenes divisionstilhør vil ofte fremgå af kirkebøgerne, sørullerne og andre kilder.
  2. Bestil herefter den relevante Skibsbog. Hvis du ikke kan finde denne oplysning, må du prøve dig frem i de forskellige divisioners skibsbøger.

  Arkivskaber

  Søetaten divisionsinspektørerne

  Arkivserie

  Skibsbog, Skibsbøger

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal findes i Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

  Tip
  Som supplement til skibsbøgerne kan du benytte præsentationsbøger, som også har oplysninger om de antagne søfolk, håndværkere og indrullerede. Du finder Præsentationsbøgerne ved at skrive Mønsterskriver i feltet arkivskaber og Præsentation i feltet arkivserie.

 • 1770-1856

  Sådan finder du en person i flådens mandskabslister:

  1. Start med at finde ud af, hvilken division vedkommende tilhørte. Søfolkenes divisionstilhør vil ofte fremgå af kirkebøgerne, sørullerne og andre kilder.
  2. Bestil herefter den relevante Divisionsbog. Hvis du ikke kan finde denne oplysning, må du prøve dig frem i de forskellige divisionsbøger. Ofte indeholder bøgerne et navneregister.

  Arkivskaber

  Søetaten Holmens Chef

  Arkivserie

  Divisionsbøger

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal findes i Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

  Tip
  Som supplement til divisionsbøgerne kan du benytte Præsentationsbøger, som også har oplysninger om de antagne søfolk, håndværkere og indrullerede. Du finder præsentationsbøgerne ved at skrive Mønsterskriver i feltet arkivskaber og Præsentation i feltet arkivserie.

 • 1862-1943

  Sådan finder du en person i flådens mandskabsliste:

  1. Start med at bestille den relevante Stamrulle. Der findes to typer: Én for uddannede sømænd benævnt hel- og halvbefarent mandskab (1896-1943) og én for øvrige udskrevne til flåden, som benævnes lægdsrullemandskab (1862-1943). Hvis du ikke ved, hvilken Stamrulle du skal bruge, må du kigge i begge.
  2. Se efter om der er et navneregister i stamrullen eller et særskilt navneregister. Brug henvisningen til at finde den person, du leder efter.

  Arkivskaber

  Marineministeriet

  Arkivserie

  Stamrulle

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal bestilles i Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

 • 1943-1999

  Sådan finder du en person i flådens mandskabsliste:

  1. Start med at bestille den relevante arkivserie med Stamblade. De er samlet i to store arkivserier, én for officerer og én for menige.
  2. For at finde en officer skal du kende vedkommendes efternavn og fornavn. For at finde en menig, stampersonel, underofficer eller civilt ansat skal du kende vedkommendes fødselsdato og navn.

  Arkivskaber

  Forsvarsministeriet

  Arkivserie

  Stamblade

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal bestilles i Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.

Om flådens mandskabslister

Flåden bestod udelukkende af hvervet mandskab indtil 1704, hvor der blev indført en søindrullering af søfolk rundt om i landet, som kunne indskrives til tjeneste i flåden. De indrullerede indgik så i nogle år som matroser m.m., mens de hvervede var ansatte på livstid.

Divisionsbøger og stamruller er løbende fortegnelser over mandskabet i flåden. Her kan du både finde de fastansatte søfolk og håndværkere og det udskrevne mandskab, der kaldtes indrullerede og fra ca. 1850 værnepligtige.

Tip

De håndværkere, der var tilknyttet flåden kan i 1700-tallet findes i divisionsrullerne. I 1800-tallet førtes særlige hovedruller over dette mandskab. Fra 1900-tallet findes diverse hovedruller over henholdsvis tjenestemænd, månedslønnede, brandkorps, politikorps m.fl. Rullerne er mandskabsfortegnelser, over de ansatte.

Du finder rullerne 1777-1819 ved at skrive Holmens Chef (Søetaten) i feltet arkivskaber og Mandtalsbøger for håndværkerstokken i feltet arkivserie.

Du finder rullerne 1820-1978 ved at skrive Orlogsværftet i feltet arkivskaber og Hovedrulle i feltet arkivserie.

Det må du se

Stambøger og stamkort indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se et stamblad, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Du kan søge om adgang via Rigsarkivets online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.

Vi svarer senest 15 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.