Familieretlige sager fra København – Kom godt i gang!

Københavns Overpræsidium behandlede mange typer af sager inden for familieret. På Arkivalieronline finder du navneregistre og journaler til de sager, der handler om familieret - herunder adoption, faderskab, børnebidrag og skilsmisse. Før 1875 er dokumenterne skrevet med gotisk håndskrift.

Det finder du i arkivalierne fra Københavns Overpræsidium

Du vil normalt finde oplysninger, som fortæller hvem parterne i en sag er, og du vil få et kort referat af sagen, samt henvisning til hvor du kan finde sagens akter.

Navneregistre, journaler og sager fra Københavns Overpræsidium har forskellige navne alt efter hvilken type familieretlig sag der er tale om.

Se oversigt over hvilke oplysninger du finder i de forskellige journaler og sager fra Københavns Overpræsidium

Det skal du vide, for at bruge arkivalierne fra Københavns Overpræsidium

For at finde en sag skal du kende:

  • Navn på én af parterne i sagen.
  • Hvilken type af sag, der er tale om
  • Et cirka-tidspunkt for sagens behandling.

Sådan er arkivalierne fra Københavns Overpræsidium indrettet

Der er to typer af protokoller: navneregistre og journaler – men nogle gange er de i samme protokol. Journalregistret indeholder navne på de personer, som var part i en sag, og tallet på den side, hvor sagen starter.

Start med at finde den person du søger i registeret, og skriv journalnummeret ned. Gå så videre til journalen. Den giver et overblik over sagens gang, men selve sagen skal du bestille i arkivdatabasen Daisy og se på læsesalen.

Vær opmærksom på, at hvis sagen er blevet genoptaget, er alle sagsakter blevet ‘fremvist’ – dvs. flyttet – til det nyeste journalnummer. Det kan ske flere gange, og hvis du vil se selve sagsakterne, er det det sidste sagsnummer, du skal bruge, når du bestiller sagsakterne frem til brug på Rigsarkivets læsesal i København.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at følge sagens fremvisninger i journalerne.

Periode

De ældste arkivalier fra Københavns Overpræsidium er fra 1858.

På nettet eller på læsesalen?

På Arkivalieronline kan du finde AJ-journaler, OJ-journaler, SJ-journaler og BJ-journaler, med tilhørende navneregistre, til og med 1936.

Find AJ-journaler, OJ-journaler, SJ-journaler og BJ-journaler samt navneregistre på Arkivalieronline

Arkivalier fra Københavns Overpræsidium, der ikke findes på Arkivalieronline, fx. nyere journaler og journalsager, skal ses på Rigsarkivets læsesal i København. Via arkivdatabasen Daisy kan du bestille de arkivalier, du er interesseret i.

Det må du se – familieretlige sager

Familieretlige sager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det betyder, at sager der endnu ikke er 75 år gamle kun kan benyttes, hvis du har søgt og fået tilladelse til at bruge dem.

Ansøgningen om tilladelse skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.