Faderskabssager – Kom godt i gang!

Formålet med en faderskabssag, er at fastlægge hvem der er far til et barn født uden for ægteskab. Sagerne findes typisk i amtsarkiverne, statsamternes arkiver samt i Justitsministeriets arkiv.

Faderskabet kan afgøres ved dom, eller ved at barnefaderen erkender faderskabet. Siden 1763 har den udlagte barnefader haft pligt til at betale til barnets forsørgelse. Størrelsen af børnebidraget fastlægges i en alimentationssag.

Det finder du i sager om faderskab og alimentation

Faderskabs- og alimentationssager kan indeholde oplysninger om:

 • Barnets navn, fødselsdato og fødested
 • Moderens navn, alder, civilstand og opholdssted
 • Den udlagte barnefaders – eller de mulige barnefædres – navn, alder og opholdssted

Det skal du vide for at finde en faderskabs- eller alimentationssag

For at finde faderskabssager i amtet eller hos politimyndigheden skal du kende barnefaderens og/eller barnemoderens navn og bopæl (amt og retskreds). Du skal bl.a. bruge disse oplysninger til at finde sagens journalnummer i amtsarkivet.

Er sagen fra 1993 eller yngre?

Faderskabssager fra 1993 og frem er 01-bevaret. Det vil sige, at man i materialet fra Statsamterne og Københavns Overpræsidium kun kan finde faderskabssager, hvor en af parterne er født den 1. i måneden. Øvrige faderskabssager er kasseret.

Faderskabssager – her skal du søge

Faderskabet blev afgjort på følgende måder:

 • Barnefaderen erkendte faderskabet

  Hvis barnefaderen erkendte faderskabet, skulle bidragets størrelse fastsættes. Faderskabssagen blev som regel ført i det amt, hvor faderen boede. Du skal derfor finde faderskabssager i amtsarkiverne.

 • Faderskabet afsagt ved dom

  Hvis den udlagte barnefader nægtede at vedkende sig faderskabet, blev der rejst en faderskabssag i den retskreds, hvor barnefaderen boede. Før 1919 blev sagen ført af retsbetjenten. Efter 1919 blev sagen ført ved den civile ret. I nogle retssager blev både faderskabet og bidragets størrelse fastsat, mens fastsættelse af bidragets størrelse i andre sager blev sendt videre til amtets afgørelse. Du kan finde faderskabssager i amtsarkiverne og i retsbetjentarkiverne samt dommerarkiverne. 

Når faren var tysk eller allieret soldat

Der blev født mange børn som resultat af forhold mellem danske kvinder og tyske eller allierede soldater. Du kan finde faderskabssagerne i arkivet fra Justitsministeriets 1. kontor. Sagerne har normalt faste numre i journalen. Dvs. at alle sager af denne type ligger i samme gruppe under et fælles hovednumre. Hver sag har derunder hver sit eget sagsnummer.

+ Åben alle- Luk alle
 • Særlige forhold i Sønderjylland og København

  Sønderjylland

  Hvis du vil finde en faderskabssag fra Sønderjylland, må du skelne mellem tre tidsperioder:

  Før 1867:
  Der er bevaret meget få faderskabssager fra Sønderjylland fra tiden før 1867. Der findes enkelte sager i de nordslesvigske amtsarkiver under fattigsager. Faderskabssagen blev rejst i den retskreds, hvor faderen boede. En anden mulighed kan være retsbetjentarkivernes retsbøger, hvor der kan findes oplysninger om faderen, hvis denne nægtede at anerkende faderskabet.

  1867-1920:
  Faderskabssager fra den preussiske tid skal findes i de nordslesvigske amtsretsarkiver under formyndersager.

  Efter 1920:
  Efter 1920 skal faderskabssager findes i amtet eller de sønderjyske politimesterarkiver eller dommerarkiver.

  København

  Faderskabssager fra København finder du i Københavns Overpræsidiums Arkiv. Faderskabs- og alimentationssager findes i OJ-, AJ- eller BJ-journaler og deres tilhørende sager.

  Overpræsidiets journaler og navneregistre fra perioden 1858-1936 er digitaliserede. Du kan se dem på Arkivalieronline.

  Find OJ-journaler, AJ-journaler og BJ-journaler samt navneregistre på Arkivalieronline

  Familieretlige sager fra København – Kom godt i gang!

Det må du se – sager om faderskab

Faderskabssager/alimentationssager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det betyder, at faderskabs- og alimentationssager der endnu ikke er 75 år gamle kun kan benyttes, hvis du har søgt og fået tilladelse til at bruge dem.

Ansøgningen om tilladelse skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.