Dødsattester – Kom godt i gang!

Dødsattester findes hos Rigsarkivet fra 1840 som årgangsvise samlinger frem til 1997.

Dødsattester indeholder oplysninger om:

 • Navn og stilling
 • Alder/fødselsdag
 • Fødested (dog først fra ca. 1914)
 • Bopæl og dødssted
 • Dødsdag
 • Dødsårsag

TIP: Rigsarkivet har udarbejdet en liste med oversættelser af diagnoser på latin fundet i dødsattesterne.

Det skal du vide for at finde en dødsattest

 • Navn på den afdøde
 • Omtrentlig dødsdato
 • Lægedistrikt/lægekreds, hvor personen havde bopæl på dødstidspunktet

TIP: Du kan se lægedistrikterne og efter 1915 lægekredsenes udstrækning på det historisk administrative kort DigDag.

Her skal du søge

 

+ Åben alle- Luk alle
 • 1840-1920

  Dødsattester ligger dels i Sundhedsstyrelsens arkiv, dels i lægedistrikternes og lægekredsenes arkiver. I Sundhedsstyrelsens arkiv er dødsattester fra:

  • København fra 1840 til 1920 (1841 mangler).
  • Købstæderne. Dødsattester fra købstæderne i 1840 til 1875 er kun sporadisk bevaret. Fra 1876 er stort set alle dødsattester bevaret.
  • Fra 1871 ligger landdistrikternes medico-legale dødsattester (dvs. attester for selvmord og andre pludselige dødsfald ved ulykkelige hændelser) i Sundhedsstyrelsens arkiv. Almindelige dødsattester ligger i arkiverne fra lægedistrikterne/lægekredsene (se nedenfor).

  Sådan finder du dødsattester i Sundhedsstyrelsens arkiv på Rigsarkivet

  1. Find dødsattesterne via landsdel (Jylland, Øerne, København) eller omstændighed (ulykkestilfælde på Sjælland eller i København).
  2. Find rette dødsår, amtslægekreds og evt. måned. I mange tilfælde skelnes yderligere mellem by (dvs. købstæderne) og land (dvs. uden for købstæderne).

  Sådan finder du dødsattester i lægedistrikter i perioden frem til 1915 og lægekredse mellem 1915 og 1919

  Her ligger de almindelige dødsattester fra landdistrikterne. Fra 1876 til 1919 er de nogenlunde velbevarede, men dog med huller. Fra 1864 til 1875 er der kun meget sporadisk bevaret dødsattester fra landdistrikterne.

  Arkivskaber

  Sundhedsstyrelsen, Xx lægedistrikt eller Xx lægekreds

  Arkivserie

  Dødsattester

 • 1920-1997

  Alle dødsattester er samlet i Sundhedsstyrelsens arkiv på Rigsarkivet.

  Sådan finder du dødsattester i Sundhedsstyrelsens arkiv på Rigsarkivet

  1. Find dødsattesterne via år, amtslægekreds, amtets byer og så amtets landområder sorteret efter lægekredse. Inden for hver by eller lægekreds ligger attesterne sorteret efter dødsdato.
  2. Bemærk, at der er særlige arkivserier for danske døde i udlandet (1960-1977), for dødfødte (1964-1972) for udlændinge døde i Danmark (1969-1979) og for medico-legale dødsattester (1974-1982).

  Arkivskaber

  Sundhedsstyrelsen

  Arkivserie

  Dødsattester

I Daisy eller på Arkivalieronline

En kreds af frivillige arbejder på at skanne dødsattester frem til 1941. De skannede dødsattester kan findes gennem Arkivalieronline eller Daisy.

Særlige forhold i Sønderjylland

Der ses ikke dødsattester bevaret fra tiden under tysk herredømme (1864-1920). Fra 1921 har Sundhedsstyrelsen dødsattester fra Sønderjylland.

Om Dødsattester

Bestemmelser om dødsattester indførtes 1829 og 1832. Herefter måtte et lig ikke sættes i jorden, før en læge eller på landet, hvor ingen læge boede, to dertil udpegede ligsynsmænd havde besigtiget liget og skrevet en dødsattest. Baggrunden var en frygt for at begrave skindøde. Attesterne skulle også indsendes til Sundhedskollegiet til statistiske formål. De er dog først bevarede fra 1840.

Helt frem til 1976 kunne ligsynet i områder, som havde mere end 2 km til nærmeste læge, foretages af ligsynsmænd. Det skete dog sjældnere og sjældnere. I 1967 udfærdigedes højst 10 dødsattester af ligsynsmænd – alle på småøer uden læge.

Det må du se

Dødsattester indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Rigsarkivet giver normalt en direkte efterkommer af den afdøde adgang til en dødsattest yngre end 75 år, dvs. adgang på attestniveau, ikke på pakke-niveau, men uden fastsættelse af særlige fortrolighedsvilkår. Er der tale om medico-legale dødsattester, som bruges ved dødfundne, selvmord og ved ulykke eller forbrydelse, vil en eventuel tilladelse kun blive givet med særlige fortrolighedsvilkår.

En adgangsansøgning bør derfor præcisere ansøgers slægtskab til den afdøde foruden at oplyse afdødes navn, dødsdato og hjemsted, meget gerne også afdødes fødselsdato.

Du kan søge om tilladelse til at se en dødsattest, som er yngre end 75 år, ved at benytte dette online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.