Borgerlige vielser – Kom godt i gang!

Rigsarkivet opbevarer registreringen af borgerlige vielser fra 1851 og frem fra hele Danmark.

Det finder du i borgerlige ægteskabsbøger

 • Vielsens dato
 • Brudeparrets navne
 • Fødselsdata samt nationalitet
 • Navne på vidnerne

Der kan også være oplysninger om:

 • Giftefogdens navn
 • Brudeparrets erhverv
 • Bopæl
 • Tidligere ægteskabelig stilling

Det skal du vide for at finde en borgerlig vielse

 • Tidspunkt for vielsen
 • Sted (kommune) for vielsen
 • Navn på mindst en af parterne

Her skal du søge

Borgerlige vielser er gennem tiden blevet behandlet af forskellige myndigheder (arkivskabere). Dele af materialet kan du se online, andet skal du se på en af Rigsarkivets læsesale. I begge tilfælde finder du det via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy.

Klik på den periode, den borgerlige vielse er fra, og se, hvad du skal gøre for at finde den.

Bemærk at der gælder særlige forhold for Sønderjylland og for København.

+ Åben alle- Luk alle
 • 1851 – 1919

  Sådan finder du borgerlige vielser:

  1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den retsbetjent, hvor den borgerlige vielse har fundet sted.
  2. Start med at skrive ”ægteskabs” i feltet arkivserie. Hvis det ikke giver resultat, skriv da ”notarialprotokol”.

  Arkivskaber

  Navn på den retsbetjent dvs. by- eller herredsfoged eller birkedommer, hvor den borgerlige vielse har fundet sted fx Bjerre Herredsfoged, Viborg Byfoged eller Fanø Birkedommer.

  Arkivserie

  Ægteskabsbog, Ægteskabsbøger, Ægteskabsprotokol.
  Hvor der ikke er benyttet særskilte ægteskabsbøger, skal de borgerlige vielser findes i notarialprotokollen, evt. i en anden protokol benyttet på tinge, fx skøde- og panteprotokol.

  I Daisy eller på AO

  Mange ægteskabsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline.
  Resten kan du finde og bestille via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy. For at søge og bestille i Daisy, skal du kende navnet på den retsbetjent, hvor den borgerlige vielse er indgået. Det vil fremgå af Daisy, om materialet er skannet.

 • 1919 – 1922

  Sådan finder du borgerlige vielser:

  1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den politikreds, hvor den borgerlige vielse har fundet sted.
  2. Start med at skrive ”ægteskabs” i feltet arkivserie.

  Arkivskaber

  Navn på den politikreds, hvor den borgerlige vielse har fundet sted fx Holstebro Politi.

  Arkivserie

  Ægteskabsbog, Ægteskabsbøger, Ægteskabsprotokol.

  I Daisy eller på AO

  Mange ægteskabsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline.
  Resten kan du finde og bestille via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy. For at søge og bestille i Daisy, skal du kende navnet på den politikreds, hvor den borgerlige vielse er indgået. Det vil fremgå af Daisy, om materialet er skannet.

 • 1923 - 1970

  Sådan finder du borgerlige vielser

  1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den kommune, den sognefoged eller giftefoged, der har forestået vielsen.
  2. Skriv ”ægteskabs” i feltet arkivserie for at finde både ægteskabsbøger og ægteskabsprotokoller.

  Arkivskaber

  Navn på den kommune, hvor den borgerlige vielse er foregået eller navnet på den sognefoged i landkommunerne eller giftefoged/borgmester i købstæderne, der har forestået vielsen fx Alslev kommune, Dreslette Sognefoged eller Hygum Giftefoged.

  Arkivserie

  Ægteskabsbog, Ægteskabsbøger, Ægteskabsprotokol.

  I Daisy eller på AO

  Mange ægteskabsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline.
  Resten kan du finde og bestille via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy. Det vil fremgå af Daisy, om materialet er skannet.

 • 1971 -

  Sådan finder du borgerlige vielser:

  1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den kommune, hvor vielsen er foregået.
  2. Skriv ”ægteskabs” i feltet arkivserie.

  Arkivskaber

  Navn på den kommune, hvor den borgerlige vielse er foregået fx Holmsland kommune.

  Arkivserie

  Duplikat af ægteskabsbog, Ægteskabsbog

  I Daisy eller på AO

  Materialet skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og ses på en af Rigsarkivets læsesale.   

Borgerlige vielser i København

De originale protokoller med borgerlige vielser 1851-1922 findes på Københavns Stadsarkiv. Rigsarkivet København har filmkopier af protokollerne. Protokollerne kan ses online på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.
Arkivalieronline finder du borgerlige ægteskaber 1923-1961 fra: Frederiksberg, Gentofte og København. Fra København er der desuden et navneregister.

Særlige forhold for Sønderjylland

Samtlige vielser i perioden 1874 og frem til 1925 er registreret i de borgerlige vielsesregistre hos personregisterføreren. De er afleveret til Rigsarkivet Aabenraa og kan ses på Arkivalieronline.

Om borgerlige vielser

Før 1851 kunne vielser i Danmark kun foretages af en præst, idet der var såkaldt tvungen kirkelig vielse. Som følge af Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed blev borgerlige vielser i 1851 tilladt folk, hvor begge eller den ene ikke tilhørte noget anerkendt trossamfund, eller hvor brudeparret tilhørte forskellige trossamfund. Senere, fra 1923, kunne alle vælge en borgerlig vielse.

Det må du se

Borgerlige ægteskabsbøger indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 50 år.

Ønsker du at se en ægteskabsprotokol, der er yngre end 50 år skal du søge om adgang.

Du kan søge om adgang via Rigsarkivets online ansøgningsskema eller via almindelig brevpost til en af Rigsarkivets afdelinger.

Vi svarer senest 15 dage efter, vi har modtaget din ansøgning.