Adoptionssager – Kom godt i gang!

En adoption er et juridisk fastlagt forhold mellem et adoptivbarn og adoptivforældre. Adoption gives ved kongelig bevilling, men gennem tiden har forskellige myndigheder udstedt de kongelige bevillinger. Adoptionssager findes typisk i amtsarkiverne, statsamternes arkiver samt i Justitsministeriets arkiv.

Det finder du i adoptionssager

Adoptionssager indeholder oplysninger om adoptivbarnet, adoptivforældrene, den biologiske mor og evt. den biologiske far.

Det skal du vide for at finde en adoptionssag

Adoptionssager skal findes der hvor adoptivforældrene bor, og ikke hvor barnet er født. For at du kan finde en adoptionssag er det nødvendigt at kende:

 • navnet på adoptivforældrene og adoptivbarnet
 • året for adoptionen
 • hvor adoptionen foregik

Adoptionssager – her skal du søge

 • indtil 1923:
  Indtil 1923 blev adoptioner bevilget af de centrale myndigheder. Adoptionssagerne findes i Danske Kancellis (fra 1848 i Justitsministeriets) arkiv på Rigsarkivet, København. Den lokale amtmand fungerede som ekspeditionskontor.
 • 1923-1947:
  Fra 1923 blev adoptionssager behandlet af dem lokale amtmand, men sagens dokumenter blev efterfølgende sendt til Justitsministeriet. Adoptionssagerne skal derfor findes i Justitsministeriets arkiv på Rigsarkivet, København, selv om den lokale amtmand behandlede sagen. I amtsarkivet kan man som regel kun finde en kladde til bevillingen. Bevilligsdatoen og sagsnummeret kan du bruge når du skal finde sagens dokumenter i Justitsministeriets arkiv. Men du kan også bruge Justitsministeriets register og finde de samme oplysninger.
 • 1948-1972:
  Adoptionssagerne findes i amtsarkiverne.
 • 1972-1991:
  Adoptionssagerne findes i statsamternes arkiver.
 • 1992-2006:
  Adoptionssagerne er skabt af statsamterne og er ikke afleveret til Rigsarkivet endnu. Sagerne findes hos Statsforvaltningerne.
 • 2007- :
  Statsforvaltningerne behandler adoptionssager. De har ikke afleveret materiale til Rigsarkivet endnu.
+ Åben alle- Luk alle
 • Særlige forhold i Sønderjylland og København

  Sønderjylland

  Hvis du søger en adoptionssag i Sønderjylland må du skelne mellem de tre tidsperioder:

  • Før 1867:
   Der kan findes enkelte adoptionssager i de slesvigske amtsarkiver, men der er kun bevaret ganske få adoptionssager fra Sønderjylland fra før 1867.
  • 1867-1920:
   Adoptionssager fra denne periode findes i amtsretsarkiverne under formyndersager. Du skal finde den amtsret adoptanterne hørte under. Der findes kun få bevarede adoptionssager fra denne periode.
  • Efter 1920:
   Adoptionssager efter 1920 skal findes i amtsarkiverne. Journalnummeret findes i amtets journal, der først skal bestilles ved læsesalsvagten. Herefter kan journalsagen bestilles. Adoptionen skal findes, der hvor adoptivforældrene boede.

  Særlige hjælpe- og søgemidler

  Oplysninger om en adoption kan også findes i de civile fødselsregistre, der findes i selvbetjeningsmagasinet på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa. Det civile fødselsregister blev indført 1874.

  København

  I København spiller myndigheden Københavns Overpræsidium samme rolle som amterne i resten af landet. Arkivalierne fra Københavns Overpræsidium findes på Rigsarkivet i København.

  Adoptionssager findes i OJ-journaler og de tilhørende OJ-sager. På Arkivalieronline kan du se digitaliserede OJ-journaler og navneregistre for perioden 1858-1936.

  Find OJ-journaler og registre på Arkivalieronline

  Familieretlige sager fra København – Kom godt i gang!

På læsesalen

Sager om adoption skal bestilles i arkivdatabasen Daisy og benyttes på en af Rigsarkivets læsesale.

Det må du se – sager om adoption

Adoptionssager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det betyder, at adoptionssager der endnu ikke er 75 år gamle kun kan benyttes, hvis du har søgt og fået tilladelse til at bruge dem.

Ansøgningen om tilladelse skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.