Adgangsvilkår

Rigsarkivets data er frit tilgængeligt, hvis det er ældre end 20 år. Hvis data indeholder oplysninger om rent personlige forhold så som sundhedsoplysninger, strafbare forhold, religion etc. så er der dog først fri adgang til data efter 75 år.

Du kan som forsker søge om at få adgang data til forskning eller statistiske formål, hvis data endnu ikke er frit tilgængeligt. Du kan søge om adgang via arkivdatabasen Daisy.

Hvis data er yngre end 20 år, så skal Rigsarkivet indhente tilladelse ved den myndighed, der har afleveret data. Hvis der er personoplysninger i, og data er yngre end 75 år, skal Datatilsynet også høres.

Adgang til data gives personligt. Derfor skal du skrive under på, at reglerne i arkivloven og de vilkår, som Rigsarkivet stiller for anvendelse af data, bliver fulgt.

Alle personer, som skal have adgang til data, skal have tilladelse af Rigsarkivet. Husk derfor at søge om adgang til alle, der har brug for at se data fra starten.

Hvis du har spørgsmål til forhold omkring adgang eller til indholdet af data, så skriv til  DATA@sa.dk.