Nyttige hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger

Her finder du en samling af forskellige hjælpemidler og foldere til opslag der kan hjælpe dig, når du arbejder med kirkebøger. Find for eksempel lister over ord du typisk finder i gamle kirkebøger, "latinordbog", sognekort m.m. Der er også hjælp at hente til arbejdet med de københavnske kirkebøger.

Det kan du finde i kirkebøger fra 1800-tallet

 Kirkebøger fra 1800-tallet – Dét finder du i dem (PDF, 4 MB)

Ord fra gamle kirkebøger

 Ord fra gamle kirkebøger, 1800-tallets kirkebøger (PDF)
 Ord fra gamle kirkebøger, 1900-tallets kirkebøger (PDF, 2 MB)

Den lillebitte latinordbog

Oversættelse af nogle af de latinske ord du finder i kirkebøger og andre kilder.

 Den lillebitte latinordbog (PDF)

Gammeldags tidsregning

Kalenderreform, kirkeårets inddeling og latinske betegnelser.

 Gammel tidsregning (PDF)

Hjælpemidler – når du arbejder med kirkebøger fra København

Københavnske gader og sogne

I listerne herunder kan du se hvilket sogn en københavnsk gade har hørt til.

 Københavnske gader og sogne i 1787 (PDF)
 Københavnske gader og sogne i 1801 (PDF)
 Københavnske gader og sogne i 1840 (PDF)
 Fra gade til kvarter og sogn, København 1863 (PDF)
 Københavnske gader og sogne i 1870 (PDF)
 Københavnske gader og sogne i 1880 (PDF)
 Københavnske gader og sogne i 1890 (PDF)

Gader kan ændre navn!

Her kan du se hvilke københavnske gadenavne der er blevet ændret og hvornår ændringen er sket. Listen dækker tiden frem til 1931.

 Ændrede gadenavne i København (PDF)

Hvornår er sognet oprettet?

Hvorfor kan jeg ikke finde kirkebøger fra Nathanaels sogn før 1899? I denne pdf kan du se, at forklaringen er, at sognet først blev oprettet i 1899. Du kan også se, at før Nathanaels sogn blev oprettet, hørte området til Sundby sogn.

 Københavnske sogne efter oprettelsesår (PDF)

Kort over de københavnske sogne

På kortene her kan du se hvor de københavnske sogne lå.

 Kort over københavnske sogne, 1850 (PDF)
 Kort over københavnske sogne, 1880 (PDF)
 Kort over københavnske sogne, 1900 (PDF)
 Kort over københavnske sogne, 1911 (PDF)
 Kort over københavnske sogne, 1926 (PDF)

Andet der kan hjælpe dig når du arbejder med Københavnske kirkebøger

Politiets registerblade og dødeblade for København 1893-1923

Politiets registerblade blev ført af Københavns Politi i perioden 1890 til 1923. Det er et register over københavnernes til- og fraflytninger, og en forløber for folkeregistreret. Dødebladene er registerblade, som Københavns politi tog ud, fordi registerbladets hovedperson døde.

På bladene er der noteret oplysninger om, hvornår personerne på bladet er født, hvad de har levet af og, hvor de har boet. Regiseterbladene dækker samlige beboere i København over 10 år gamle. Gifte kvinder og børn under 14 år blev påført ægtemandens/faderens kort. Ud fra adresseoplysningerne i dødebladene, kan du finde det sogn, den afdøde boede i.

Du kan søge efter personer i register- og dødeblade på http://www.politietsregisterblade.dk/.

Kopulationsprotokoller for København 1735-1868

Kopulationsprotokoller indeholder optegnelser over mænd, der har betalt afgift i forbindelse med en forestående kopulation (=vielse).

Protokollerne oplyser både hvornår og i hvilken københavnsk kirke vielsen skulle ske, så de er et godt sted at starte, hvis du ikke kender den nøjagtige dato for vielsen eller du ikke ved i hvilken københavnsk sogn vielsen er foregået i.

Kopulationsprotokollerne og de tilhørende navneregistre finder du på Rigsarkivets læsesal i København.