Nyttige hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger

Her finder du en samling af forskellige hjælpemidler og foldere til opslag der kan hjælpe dig, når du arbejder med kirkebøger. Find for eksempel lister over ord du typisk finder i gamle kirkebøger, "latinordbog", sognekort m.m. Der er også hjælp at hente til arbejdet med de københavnske kirkebøger.

Det kan du finde i kirkebøger fra 1800-tallet

Kirkebøger fra 1800-tallet – Dét finder du i dem (4 MB)

Ord fra gamle kirkebøger

Ord fra gamle kirkebøger, 1800-tallets kirkebøger

Ord fra gamle kirkebøger, 1900-tallets kirkebøger (2 MB)

Den lillebitte latinordbog

Oversættelse af nogle af de latinske ord du finder i kirkebøger og andre kilder.

Den lillebitte latinordbog

Gammeldags tidsregning

Kalenderreform, kirkeårets inddeling og latinske betegnelser.

Gammel tidsregning

Hjælpemidler – når du arbejder med kirkebøger fra København

Københavnske gader og sogne

I listerne herunder kan du se hvilket sogn en københavnsk gade har hørt til.

Københavnske gader og sogne i 1787
Københavnske gader og sogne i 1801
Københavnske gader og sogne i 1840
Fra gade til kvarter og sogn, København 1863
Københavnske gader og sogne i 1870
Københavnske gader og sogne i 1880
Københavnske gader og sogne i 1890

Gader kan ændre navn!

Her kan du se hvilke københavnske gadenavne der er blevet ændret og hvornår ændringen er sket. Listen dækker tiden frem til 1931.

Ændrede gadenavne i København

Hvornår er sognet oprettet?

Hvorfor kan jeg ikke finde kirkebøger fra Nathanaels sogn før 1899? I denne pdf kan du se, at forklaringen er, at sognet først blev oprettet i 1899. Du kan også se, at før Nathanaels sogn blev oprettet, hørte området til Sundby sogn.

Københavnske sogne efter oprettelsesår

Kort over de københavnske sogne

På kortene her kan du se hvor de københavnske sogne lå.

Kort over københavnske sogne, 1850
Kort over københavnske sogne, 1880
Kort over københavnske sogne, 1900
Kort over københavnske sogne, 1911
Kort over københavnske sogne, 1926

Andet der kan hjælpe dig når du arbejder med Københavnske kirkebøger

Politiets registerblade og dødeblade for København 1893-1923

Politiets registerblade blev ført af Københavns Politi i perioden 1890 til 1923. Det er et register over københavnernes til- og fraflytninger, og en forløber for folkeregistreret. Dødebladene er registerblade, som Københavns politi tog ud, fordi registerbladets hovedperson døde.

På bladene er der noteret oplysninger om, hvornår personerne på bladet er født, hvad de har levet af og, hvor de har boet. Registerbladene dækker samtlige beboere i København over 10 år gamle. Gifte kvinder og børn under 14 år blev påført ægtemandens/faderens kort. Ud fra adresseoplysningerne i dødebladene, kan du finde det sogn, den afdøde boede i.

Du kan søge efter personer i register- og dødeblade på http://www.politietsregisterblade.dk/.

Kopulationsprotokoller for København 1735-1868

Kopulationsprotokoller indeholder optegnelser over mænd, der har betalt afgift i forbindelse med en forestående kopulation (=vielse).

Protokollerne oplyser både hvornår og i hvilken københavnsk kirke vielsen skulle ske, så de er et godt sted at starte, hvis du ikke kender den nøjagtige dato for vielsen eller du ikke ved i hvilken københavnsk sogn vielsen er foregået i.

Kopulationsprotokollerne og de tilhørende navneregistre finder du på Rigsarkivets læsesal i København.