Om forskningen i Rigsarkivet

Rigsarkivet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og en af Rigsarkivets opgaver er derfor at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Organiseringen af Rigsarkivets forskning fremgår af forskningsstrategien og forskningsplanen.

Forskningsstrategien

Denne strategi lægger de overordnede rammer for, hvad Rigsarkivet ønsker at opnå med forskningsindsatsen. Målet er at understøtte Rigsarkivets overordnede strategi ved at bringe flere arkivalier i spil og ved at fastholde og udvikle Rigsarkivets position i den danske historiske forskerverden. Det gøres i høj grad ved at knytte forskerne sammen i forskningsmiljøer, der er fokuseret på en række satsningsområder, der fremgår af forskningsstrategien.

Rigsarkivets forskningsstrategi frem mod 2025

Forskningsplanen

Dette er den konkrete udmøntning af forskningsstrategien. Her præsenteres de projekter de enkelte forskere vil arbejde med i løbet af den periode, forskningsplanen dækker. Mange af forskningsprojekterne knyttes sammen inden for forskningsstrategiens satsningsområder.

Forskningsplanen for Rigsarkivet 2017-2020

Se også: Find en forsker i Rigsarkivet

Kontakt Rigsarkivets forskningsleder

Hans Schultz Hansen
Forskningsleder, dr.phil.
T 41717401
hsh@sa.dk