Michael H. Gelting

Arkivar, seniorforsker, mag.art.

Telefon: 41 71 72 70

E-mail: mhg@sa.dk

Forskningsområder

  • Den Sorte Død og dens virkninger på samfundet i 1300-tallet
  • Det danske samfund i højmiddelalderen, 11.-14. årh., i europæisk perspektiv

Læs mere om Michael H. Gelting på forskningsportalen PURE

Michael H. Gelting, foto Rigsarkivet