Mette Seidelin

Arkivar, forsker, ph.d.

Telefon: 41 71 74 54

E-mail: mfms@sa.dk

Forskningsområder 1870-1970

  • Seksualitetshistorie (incest/blodskam)
  • Kønshistorie
  • Barndomshistorie
  • Familielivets historie
  • Rets- og kriminalitetshistorie

Læs mere om Mette Seidelin på forskningsportalen PURE

Mette Seidelin, fotograf Flemming Hansen