Hans Schultz Hansen

Forskningsleder, adj. professor, dr.phil.

Telefon: 41717401

E-mail: hsh@sa.dk

Forskningsområder

Sønderjyllands og Slesvig-Holstens historie i 19. og 20. århundrede, især den danske og slesvig-holstenske nationale bevægelse i 19. århundrede, H.P. Hanssen, den nationale kamp om jordressourcerne, de nationale mindretal og sønderjysk erhvervsliv.

Læs mere om Hans Schultz Hansen på forskningsportalen PURE

Ny bog: De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914

De dansksindede sønderjyders førstemand H.P. Hanssen fik afgørende indflydelse på den dansk-tyske grænse fra 1920. Han krævede og fik grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning, så flest mulig blev tilfredse. Dermed lagde han fundamentet til nutidens fredelige forhold mellem danskere og tyskere.

Forud var gået årtiers arbejde for at fremtidssikre danskheden i Sønderjylland trods det tyske styre. Det begyndte i 1879, da den 17-årige Hans Peter på en gåtur fra sit barndomshjem Nørremølle til Dybbøl Banke besluttede sig til at blive tysk soldat for at kunne blive i hjemstavnen. Som 23-årig betroede han sin forlovede Helene, at han ville påtage sig ”en førerstilling” i nationalitetskampen. Sammen dygtiggjorde de sig til arbejdet for den danske sag. Fra 1880’erne virkede H.P. Hanssen som organisator, borgerrettighedsforkæmper og kulturel fornyer. Han blev de danske sønderjyders tillidsmand, som mange kom på fornavn med. Fra 1896 til 1918 repræsenterede H.P. Hanssen de danske sønderjyder i Berlin, først i landdagen og siden i rigsdagen. Her opnåede han vigtige resultater, men hans pragmatiske politik gav ham også modstandere i den danske lejr.

Denne bog handler om H.P. Hanssens historiske betydning og lederskab indtil udbruddet af Første Verdenskrig i 1914. Tiden derefter behandles i en særskilt bog.

Bogen er på 359 sider, indbundet og illustreret. Bestilling hos Historisk Samfund for Sønderjylland: www.hssdj.dk.

 

Hans Schultz Hansen, fotograf Flemming Hansen