Find en forsker

En af Rigsarkivets opgaver er at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Få overblik over forskningsemner og forskere her.

Rigsarkivets forskning omfatter:

  • Grundforskning i Danmarks historie
  • Forsknings- og udviklingsarbejde inden for arkivistik og digital arkivering

Rigsarkivets forskning har som sit særlige formål at give en videnskabelig basis for vejledningen af de besøgende på læsesalene og for beslutningerne om bevaring og kassation af arkivalier.

+ Åben alle- Luk alle