Forskere og forskningsemner

Rigsarkivet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og en af Rigsarkivets opgaver er derfor at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Få overblik over forskningsemner og forskere her.

Forskning i Rigsarkivet

Rigsarkivets forskning omfatter:

  • Grundforskning i Danmarks historie
  • Forsknings- og udviklingsarbejde inden for arkivistik og digital arkivering

Rigsarkivets forskning har som sit særlige formål at give en videnskabelig basis for vejledningen af de besøgende på læsesalene og for beslutningerne om bevaring og kassation af arkivalier.

Forskningsemner

30-års-krigen Leon Jespersen

68-oprøret Anders Dalsager

Adelsvælde, 1536-1660 Leon Jespersen

Adoptiv- og plejebørn Annette Østergaard Schultz

Australien Lif Lund Jacobsen

Barndomshistorie Mette Seidelin

Besættelsestiden Peter Birkelund, Steen Andersen

Byhistorie, 1500-1870, dansk og europæisk Jørgen Mikkelsen

Dansk historie i det 20. århundrede Steen Andersen

Danmark og stormagterne 1900-1920 Steen Andersen

Danske partiers udvikling Anders Dalsager

EF-afstemningen 1972, Sønderjylland Peter Fransen

Emneord, brugen af i registraturdatabaser Leon Jespersen

Erhvervshistorie, dansk efter 1850 Kenn Tarbensen

Erhvervshistorie, Sønderjylland Hans Schultz HansenLeif Hansen Nielsen

Erik Scavenius, udenrigs- og statsminister Steen Andersen

Feudalsamfund, det danske i middelalderen Michael H. Gelting

Fiskerihistorie Lif Lund Jacobsen

Flygtninge, tyske i Sønderjylland Leif Hansen Nielsen

Folketællinger Jørgen Mikkelsen

Forvaltningshistorie Jørgen MikkelsenLeif Hansen NielsenAnnette Østergaard SchultzChristian Larsen

Fængsler, Stokhuset m.v. Jørgen Mikkelsen

Galathea ekspeditionerne Lif Lund Jacobsen

Grønland, den videnskabelige udforskning under den Kolde Krig Henrik Knudsen

Grønland, efter 1900 Lif Lund Jacobsen

Handel og søfart Jørgen Mikkelsen

Handicaphistorie Christian Larsen

Hanssen, H.P. Hans Schultz Hansen

Henrettelser, 1700-tallet Tyge Krogh

Holger Danske, modstandsgruppen Peter Birkelund

Immigration, før ca. 1940 Jørgen Mikkelsen

Incest (Blodskam) Mette Seidelin

Inge Lehmann og seismologi Lif Lund Jacobsen

Internationalt og transnationalt videnskabeligt samarbejde Henrik Knudsen

Jyske Lov Michael H. Gelting

Kernekraft og andre nukleare teknologiers historie Henrik Knudsen

Kirken, den danske i middelalderen Michael H. Gelting

Kirkehistorie, 1700-tallet til 1900-tallet Christian Larsen

Kolde Krig, Den Anders Dalsager

Konfiskation af tysk og japansk ejendom efter Befrielsen Peter Birkelund

Krapperup gods Leon Jespersen

Kriminalitet Peter FransenTyge Krogh, Mette Seidelin

Kriseforvaltning, 1914-21 Annette Østergaard Schultz

Kulturhistorie, 1700-tallet Tyge Krogh

Landbohistorie, 1700- og 1800-tallet Asbjørn Romvig Thomsen

Landskabslove, middelalderen Michael H. Gelting

Luksuslovgivning, 1500- og 1600-tallet Leon Jespersen

Magtstaten, 1600-tallets Leon Jespersen

Maritim historie Lif Lund Jacobsen

Middelalderen Michael H. Gelting

Miljøhistorie Lif Lund Jacobsen

Modstandsbevægelsen Peter Birkelund

Multinationale selskaber Kenn Tarbensen

Nordjylland under Englandskrigene Annette Østergaard Schultz

Nordslesvig, mindretal og flertal, 1945-1972 Hans Schultz Hansen

Ostindien, Dansk Jørgen Mikkelsen

Realskolernes historie Christian Larsen

Regnskabshistorie Kenn Tarbensen

Retshistorie, 1800-tallet Jørgen Mikkelsen, 1870-1970 Mette Seidelin

Retsopgøret med værnemagerne efter besættelsen Steen Andersen

Rigsrådet Leon Jespersen

Roskildefreden Leon Jespersen

Seksualitetshistorie Mette Seidelin

Slægtsforskning, kilder til Michael Dupont

Slægtssamfund, det danske i middelalderen Michael H. Gelting

Socialhistorie, 1800- og 1900-tallet Jørgen Mikkelsen, Mette Seidelin

Socialhistorie, 1700- og 1800-tallet Asbjørn Romvig Thomsen

Social mobilitet, historisk Asbjørn Romvig Thomsen

Sorte Død, den Michael H. Gelting

Stændersamfund, 1500- og 1600-tallets Leon Jespersen

Sundhedsvæsen, 1800-tallet Jørgen Mikkelsen

Sønderjyllands historie Peter FransenAnnette Østergaard SchultzHans Schultz HansenLeif Hansen Nielsen

Teknikumingeniører, efter 1950 Peter Fransen

The Political Economy of Forced Labour: Organisation Todt during World War II Steen Andersen

Trafikhistorie Peter Fransen

Tysk beslagslæggelse af dansk ejendom, 1940-45 Peter Birkelund

Uddannelseshistorie Christian Larsen

Udenlandske investeringer Kenn Tarbensen

Ungdomsfængsler Peter Fransen

Ungdomskriminelle Peter Fransen

Ungdomsorganisationer og ungdomsbevægelser Anders Dalsager

Universiteter og erhvervsliv i det 20. århundrede Henrik Knudsen

Uægte børn Asbjørn Romvig Thomsen

Vejle amtskommune, 1842-1970 Annette Østergaard Schultz

Verdenskrig, første Annette Østergaard SchultzHans Schultz Hansen

Videnskab, teknologi og kultur i det 20. århundrede Henrik Knudsen

Videnskabshistorie, efter 1900 Lif Lund Jacobsen

Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015 Steen Andersen

Økonomisk historie Steen Andersen

Øresundstold Leon Jespersen

Se også: Oversigt over alle forskere i Rigsarkivet