Book en forsker til foredrag

Rigsarkivets forskere er dygtige mundtlige formidlere, der holder foredrag om emner, der har berøring med deres forskningsområder. Her får du overblikket over emner og foredragsholdere.

Kontakt

Henvendelse om foredrag rettes direkte til den enkelte forsker, der vurderer, om han eller hun har mulighed for at holde foredraget. Tid og sted, udstyr, honorering og rejsegodtgørelse aftales med forskeren.

Ved at klikke på foredragsholderens navn bliver du ledt videre til kontaktoplysninger.

+ Åben alle- Luk alle
 • Administrationshistorie

  Administrationen af det danske fængselsvæsen 1910-2010
  Peter Fransen

 • Arkivforhold

  De bedste kilder til en autentisk historie – om effektiv brug af arkiver

  Erhvervsregnskaber som kilder i slægtsforskningen
  Kenn Tarbensen

 • Besættelsestiden

  Modstandsorganisationen Holger Danske – Sabotage og likvidering 1943-45

  Det nationalt-borgerlige illegale bladarbejde under Besættelsen – De Frie Danske, Studenternes Efterretningstjeneste og Hjemmefronten

  Det Konservative Folkeparti under Besættelsen
  Peter Birkelund

  Besættelsestiden i øvrigt – emner efter aftale
  Peter Birkelund eller Steen Andersen

  Retsopgøret med værnemagerne efter besættelsen
  Steen Andersen

 • Byhistorie

  Byhistorie – en markedsplads for forskere. En præsentation af nyere retninger inden for dansk og international byhistorie

  Købmands- og markedshandel ca. 1700-1850
  Jørgen Mikkelsen

 • Erhvervshistorie

  Det multinationale gennembrud. Holdninger til udenlandske investeringer i dansk erhvervsliv 1945-1972

  Regnskabshistorie fra oldtid til nutid – bogføringens og regnskabsvæsenets udvikling fra oldtiden over udviklingen af det dobbelte bogholderis principper i de norditalienske bystater i 1400-tallet til nutidens komplicerede IT-systemer

  »Gale Thorsen« – værnemager, fabrikant og jordspekulant G.A.L. Thorsen, Lystrup (1916-92)
  Kenn Tarbensen

  Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015
  Steen Andersen

 • Kolonihistorie

  Rejsen til Tranquebar. Dansk handelskompagnier og deres sejlads og handel på Indien i 16-1700-tallet
  Jørgen Mikkelsen

 • Personalhistorie og biografier

  Erik Scavenius, udenrigs- og statsminister
  Steen Andersen

 • Politisk historie

  Dansk historie i det 20. århundrede

  Danmark og stormagterne 1900-1920
  Steen Andersen

 • Retshistorie

  Forbrydere og forbrydelser i retsbetjentarkiverne
  Mette Seidelin

 • Slægtshistorie

  Foredragene giver en præsentation af bestemte arkivgrupper, og hvordan disse kan bruges til slægtshistoriske undersøgelser. Mulige emner:

  • Forsvarets arkiver
  • Kommunale arkivalier
  • Medicinalberetninger og andre kilder til 1800-tallets sundhedsforhold
  • Pas og personregistring
  • Politiarkiver
  • Rådstue- og byfogedarkiver
  • Svensk emigration og arbejdsvandring til Danmark
  • Ældre fængselsarkiver

  Andre emner kan evt. komme på tale.
  Jørgen Mikkelsen

 • Socialhistorie

  Ofre eller medskyldige? Opfattelsen af børns rolle i incestsager 1870-1970
  Mette Seidelin

  Julemærket til gavn for børn – om julemærker, julemærkesanatorier og julemærkehjem fra 1904 til nutiden
  Kenn Tarbensen

  Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabilitet på landet 1750-1850

  Uægte børn og deres forældre – udstødte eller integrerede? Illegitimitetens sociale baggrund 1750-1830

  Manden i vandhullet og hans verden. Et dødsfald i Salling 1834 – i et større perspektiv

  Bortrømte bønderkarle – og dem, der ikke var væk. Stort og småt i lægdsrullerne 1788-1848

  Landbohistorie 1700-1850 – emner efter nærmere aftale
  Asbjørn Romvig Thomsen

  Købstædernes fattigvæsen ca. 1600-1850
  Jørgen Mikkelsen

  De danske ungdomsfængsler 1933-1973
  Peter Fransen

 • Sønderjyllands historie

  Da slesvigerne blev danskere eller tyskere. Sønderjyllands historie 1815-1918

  Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 – den slesvigholstenske bevægelse

  Prins Frederik af Nør – helt eller skurk

  Da bønderne fik grå Ferguson og karle og piger forlod landbruget… Forandringer i sønderjysk landbrug i 1950’erne og 1960’erne

  Sønderjyllands historie – emner efter nærmere aftale

  Hans Schultz Hansen

 • Uddannelseshistorie

  Kampen om ingeniøruddannelserne 1945-2010
  Peter Fransen

 • Økonomisk historie

  Økonomisk historie
  Steen Andersen