Valgundersøgelsen 1971-2015

Det Danske Valgprojekt har ved hvert eneste folketingsvalg siden 1971 gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser. Hovedformålet med disse valgundersøgelser er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.

Valgundersøgelsen 1971-2015 udgør en unik tidsserie om partivalg og politiske holdninger i Danmark over et halvt århundrede.

Valgundersøgelserne giver mulighed for at analysere og sammenligne folkestemningen over tid:

  • Hvem stemmer man på?
  • Hvilke temaer finder man vigtige?
  • Har man tillid til politikerne?

Du kan læse mere om Det Danske Valgprojekt på www.valgprojektet.dk.

De enkelte valgundersøgelser finder og bestiller du her:

+ Åben alle- Luk alle