Den danske værdiundersøgelse 1981-2017

Den danske værdiundersøgelse er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981.

Om værdiundersøgelsen 1981-2017

Værdiundersøgelsen benytter sig af næsten identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande, hvilket giver umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om:

  • Religion
  • Arbejde
  • Politik
  • Familie
  • Overordnet moral

Brug af værdiundersøgelsen

Værdiundersøgelsen gør det muligt at opstille og teste hypoteser om bl.a.:

  1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner.
  2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande.

Du kan læse mere om værdiundersøgelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

De enkelte værdiundersøgelser finder og bestiller du her:

+ Åben alle- Luk alle