Undersøgelsen MULD – Monitorering af unges livsstil og dagligdag 2000-2006

MULD – Monitorering af unges livsstil og dagligdag sætter fokus på unge i alderen 16-20 år og deres sundhedsvaner, livsstil og dagligdag.

MULD-undersøgelsen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, der undersøger sundhedsvaner blandt de 16-20-årige og inddrager spørgsmål om fysisk aktivitet, rygning, alkoholvaner og illegale stoffer.

Med MULD er det muligt at belyse sociale forskelle i de unges sundhedsvaner og -adfærd og hvordan de unges sundhedsadfærd har udviklet sig siden år 2000.

De enkelte MULD-undersøgelser finder du her:

+ Åben alle- Luk alle