Anmeldelse og aflevering af forskningsdata

Rigsarkivet modtager anmeldelse af data fra både private og offentlige forskningsprojekter. Anmeldelsen skal ske ved afslutningen af dataindsamlingen.

Statslige forskningsdata

Statslige forskningsdata skal anmeldes til Rigsarkivet forud for aflevering. Formålet med anmeldelsen er, at Rigsarkivet kan vurdere om data og dokumentation af dem skal afleveres til arkivet.

Private forskningsdata

Private forskningsdata kan også anmeldes til Rigsarkivet, hvis man ønsker dem bevaret hos arkivet. Her vil ligeledes blive foretaget en vurdering inden data kan afleveres.

Fordele ved at aflevere forskningsdata

Afleveringen af data fra forskning giver følgende fordele:

  • Sikrer mod teknologisk forældelse af data
  • Sikrer overholdelse af sletningsfrister i relation til Persondataloven
  • Giver mulighed for i publikationer at referere til data via en DOI (Digital Object Identifier)
  • Sikrer at data kan anvendes igen til opfølgning eller ny forskning
+ Åben alle- Luk alle