Rigsarkivet Sundhed

Rigsarkivet Sundhed er et projekt i Rigsarkivet til kvalificering og effektivisering af sundhedsvidenskabernes datagrundlag. Rigsarkivet Sundhed samarbejder med forskere over hele landet og har tilknyttet et rådgivende team af sundhedsvidenskabelige konsulenter.

Rigsarkivet Sundhed har fokus på, at data fra forskningsprojekter inden for sundhedsfremme, sundhedstjenesteforskning, epidemiologi, specifikke sygdomme, kliniske undersøgelser samt registre fra myndighederne indsamles, dokumenteres, beriges med metadata, synliggøres og anvendes til sundhedsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesformål.

Rigsarkivet Sundhed henvender sig primært til studerende og forskere inden for sundhedsvidenskab, men alle kan gå på opdagelse i samlingen.

+ Åben alle- Luk alle
 • Baggrund

  Rigsarkivet Sundhed viderefører det arbejde, der begyndte i 1996 med projektet ’Enheden for Registrering af Sundhedsvidenskabelige data’ (ERAS).

  Rigsarkivet Sundhed er etableret på grundlag af en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet med det formål at initiativerne for indsamling, bevaring og formidling af sundhedsvidenskabelige data blev videreført i Rigsarkivet.

 • Arbejdet i Rigsarkivet Sundhed

  Rigsarkivet Sundhed arbejder for øget anvendelse af sundhedsdata fra forskning og myndigheder i sundhedsvidenskabelig- og socialvidenskabelig forskning og uddannelse. Dette sker ved, at Rigsarkivet sikrer aflevering og langtidsbevaring af data fra social- og sundhedsvidenskaberne samt fra myndigheder, hvor der vurderes at være et særligt potentiale for sundhedsvidenskabelig forskning.

  I Rigsarkivet er indsatserne for sundhedsvidenskabelige data integreret i funktioner for indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse.

  Rigsarkivet Sundhed indsamler sundhedsvidenskabelige forskningsdata, der skal langtidsbevares og tilgængeliggøres for forskning og uddannelse. Det er Rigsarkivet, der ud fra arkivlovens bestemmelse vurderer, om data skal bevares. Derfor skal forskningsdata anmeldes til Rigsarkivet, se mere her: Anmeldelsesskema til forskningsdata.

  Når data er anmeldt, træffer Rigsarkivet bestemmelse om datasættet skal afleveres til arkivet eller ej. Der indsættes en frist for aflevering i bestemmelsen, hvis data skal afleveres. De afleverede data indeholder en fyldestgørende dokumentation – metadata mm.
  Se her for vejledning til anmeldelse og aflevering af forskningsdata.

  Når data er afleveret, sikrer Rigsarkivet Sundhed, at data bliver lagret i et langtidsbevaringsformat samt oparbejder data, så data senere kan genanvendes til forskning og undervisning.

  Rigsarkivet Sundhed tager ud til uddannelsesinstitutioner, foreninger, institutter m.fl. og vejleder i anmeldelse af data, datamanagement, og underviser i søgning og udlevering af data.

  Rigsarkivet Sundhed deltager løbende i nationale og internationale projekter for udvikling af metoder og redskaber til støtte for forsknings-datamanagement og anvendelse af data i ny forskning.

 • Sundhedsfaglige konsulenter

  Rigsarkivet Sundhed udvikler løbende sine ydelser i samarbejde med vores brugere sammen med et eksternt sundhedsfagligt konsulentteam:

  • Annette Kjær Ersbøll, professor, ph.d. i statistik, Statens Institut for Folkesundhed
   (SIF), SDU
  • Søren Paaske Johnsen, overlæge, klinisk professor, Klinisk Epidemiologi,
   Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning DACS
  • Allan Linneberg, forskningschef, overlæge, professor, ph.d., Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

  Rigsarkivet Sundhed og konsulentteamet evaluerer indsatsens resultater og drøfter nye behov hos sundhedsvidenskabelige forskere fra universiteter og hospitaler vedrørende datadokumentation, bevaring samt dataformidling.

 • Arkiveringsnetværk for Rigsarkivet Sundhed

  For at sikre dialog og samarbejde med de sundheds-videnskabelige forskningsmiljøer har Rigsarkivet Sundhed et netværk af forskere inden for sundhedsforskningen.

  Medlemmerne af arkiveringsnetværket bidrager også til at sætte fokus på dataarkivering og god dataskik i sundhedsforskningen.

  Netværket har over tres medlemmer fordelt på mere end halvtreds forskningsenheder.

 • Årsberetninger

  Læs årsberetninger for Rigsarkivet Sundhed her.

  Disse fokusområder er styrende for indsatserne:

  • Datamanagementsupport
  • Indsamling og modtagelse
  • Samarbejde med de sundhedsvidenskabelige miljøer
  • Sikker bevaring og oparbejdning, herunder indhentning af viden om nye dataformater for sundhedsdata
  • Sikker adgang udvides til at inkludere Sundhedsdatastyrelsen
  • Aktuelle og historiske data til sundhedsforskning og undervisning

  Alle indsatser koordineres med Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), der ”følger og vurderer de ydelser, der leveres af Rigsarkivet Sundhed”. For mere information se Årsplan 2021.

  Herunder findes lister fra tidligere år:

  2020

  Pdf-ikon Indkommende data 2020
  Pdf-ikon Udleveret data 2020
  Pdf-ikon Årsplan 2020

  2019

  Pdf-ikon Indkommende data 2019
  Pdf-ikon Oparbejdede data 2019
  Pdf-ikon Udleveret data 2019
  Pdf-ikon Årsplan 2019

  2018

  Indkommende data 2018
  Oparbejdede data 2018
  Udleveret data 2018
  Årsplan 2018

  2017

   Indkommende data 2017
   Oparbejdede data 2017
   Udleveret data 2017

 • Referencer til forskningsdata i Rigsarkivet

  Ved brug af data udleveret af Rigsarkivet skal der refereres på følgende måde i
  litteraturlisten:

  Forsker(e) Årstal, Titel, Udleveret af Rigsarkivet, DOI link

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer, forslag mm. vedr. Rigsarkivet Sundhed sendes til DATA@sa.dk.

Rigsarkivet Sundhed er en del af Rigsarkivets Digital Service. Følg Digital Service på Facebook.

Find Rigsarkivet Sundhed på LinkedIn.