Forskningsservice – din hjælp til at finde og benytte data

Vi hjælper dig i gang med at benytte de mange forskellige typer af data fra Rigsarkivet, som kan give nye muligheder for forskningen.

Rigsarkivet har data til forskningsbrug om den danske befolkning, virksomheder og myndigheder, og vi står klar til at hjælpe dig i gang med at finde og bruge dataen i din forskning.

Få hjælp til at finde og benytte data til forskningsbrug

Data giver forskere en unik mulighed for at studere fænomener både over meget lang tid og i dybden, men data kan være vanskelige at finde og bruge. Derfor hjælper vi dig med at komme i gang med at finde og benytte de mange forskellige typer af data, som kan give nye muligheder for din forskning.

Kontakt

Skriv til Rigsarkivets Forskningsservice på DATA@sa.dk med spørgsmål, behov for inspiration eller hjælp til at komme i gang.

Du kan bl.a. få hjælp til…

 • Surveydata
  Spørgeskema-undersøgelser om danskernes politiske holdninger, helbred, vaner med mere fra de sidste 50 år udleveres til forskning.
 • Unikke data
  Rigsarkivet har data som ikke findes andre steder. Se eksempler og bliv inspireret.
 • Demografiske data
  Data om befolkningens antal, erhverv og husstands-sammensætning er dokumenteret i folketællinger og kirkebøger i mere end 200 år.
 • Sundhedsdata
  Sundhedsforskere kan få særlig vejledning i data til forskning i sundhed.
 • Registerdata
  Der indeholder oplysninger om bl.a. helbred, socioøkonomiske forhold og virksomheder.
 • Journalsystemer
  Indeholder data om den offentlige forvaltnings beslutninger, tilskudsadministration mv.
 • Undersøgelser og digitalisering
  Få hjælp til at fremsøge relevant information, få overblik over oplysninger eller bestil digitaliseringer af analoge data.
 • Scannede data
  Rigsarkivet har scannet store populationsbaserede serier såsom folketællinger, kirkebøger, skifteprotokoller, dødsattester etc. Vi har over 100 mio. billeder af papirdata i Rigsarkivets databaser. Du kan finde hjælp til at slå op i de scannede data på Arkivalieronline.
 • Adgangsvilkår
  Data er frit tilgængelige efter 20 år og 75 år, hvis de indeholder personoplysninger. Der kan søges om dispensation til adgang til nyere data.
 • Metodisk tilgang til forskellige typer materiale fx korrelationsundersøgelser, etnografisk metode eller fænomenologiske metode.