Forskningsservice – din hjælp til at finde og benytte data

Vi hjælper dig i gang med at benytte de mange forskellige typer af data fra Rigsarkivet, som kan give nye muligheder for forskningen.

Rigsarkivet har data til forskningsbrug om den danske befolkning, virksomheder og myndigheder, og vi står klar til at hjælpe dig i gang med at finde og bruge dataen i din forskning.

Få hjælp til at finde og benytte data til forskningsbrug

Data giver forskere en unik mulighed for at studere fænomener både over meget lang tid og i dybden, men data kan være vanskelige at finde og bruge. Derfor hjælper vi dig med at komme i gang med at finde og benytte de mange forskellige typer af data, som kan give nye muligheder for din forskning.

Kontakt

Skriv til Rigsarkivets Forskningsservice på jkd@sa.dk med spørgsmål, behov for inspiration eller hjælp til at komme i gang.

Du kan få bl.a. få hjælp til…

  • At finde og bruge surveydata
  • At finde og bruge demografiske data
  • At finde og bruge sundhedsdata
  • Vejledning i søgning og anvendelse af Rigsarkivets samling af digitalt skabte arkivalier samt internationale samlinger
  • Råd om metodisk tilgang til forskellige typer materiale fx korrelationsundersøgelser, etnografisk metode eller fænomenologiske metode
  • Råd om adgang til samlingen, der rummer både data med Open Access og data med adgangsrestriktioner
  • Inspiration til at kombinere forskellige datasæt fx over tid eller om et bestemt emne
  • Viden om datamaterialer, der kan linkes ved hjælp af cpr.nr. (kræver høring af Datatilsynet)