Digital Forskningsservice

Forskere og studerende kan benytte Digital Forskningsservice.

Forskere og studerende kan benytte Digital Forskningsservice til at få:

  • Vejledning i søgning og anvendelse af Rigsarkivets samling af digitalt skabte arkivalier samt internationale samlinger
  • Råd om metodisk tilgang til forskellige typer materiale fx korrelationsundersøgelser, etnografisk metode eller fænomenologiske metode
  • Råd om adgang til samlingen, der rummer både data med Open Access og data med adgangsrestriktioner
  • Inspiration til at kombinere forskellige datasæt fx over tid eller om et bestemt emne
  • Viden om datamaterialer, der kan linkes ved hjælp af cpr.nr. (kræver høring af Datatilsynet).

Kontakt

  • Surveydata: Mads Thilsing-Engholm, mth@sa.dk
  • Historiske og administrative data: Steen Andersen, stan@sa.dk