Valgundersøgelsen 1971-2019

Det Danske Valgprojekt har ved hvert eneste folketingsvalg siden 1971 gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser. Hovedformålet med disse valgundersøgelser er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.

+ Åben alle- Luk alle

Valgundersøgelsen 1971-2019 udgør en unik tidsserie om partivalg og politiske holdninger i Danmark over et halvt århundrede.

Valgundersøgelserne giver mulighed for at analysere og sammenligne folkestemningen over tid:

  • Hvem stemmer man på?
  • Hvilke temaer finder man vigtige?
  • Har man tillid til politikerne?

Du kan læse mere om Det Danske Valgprojekt på www.valgprojektet.dk.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.
Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her.