Den danske værdiundersøgelse 1981-2017

Den danske værdiundersøgelse er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981. Download værdiundersøgelsen her.

Værdiundersøgelsen benytter sig af næsten identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande, hvilket giver umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om religion, arbejde, politik, familie og overordnet moral.Brug af værdiundersøgelsen

Værdiundersøgelsen gør det muligt at opstille og teste hypoteser om bl.a.:

 1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner.
 2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande.

Du kan læse mere om værdiundersøgelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

De enkelte værdiundersøgelser finder du her:

+ Åben alle- Luk alle

Download værdiundersøgelsen

For at downloade værdiundersøgelsen skal du udfylde nedenstående formular og acceptere brugsbetingelserne for de downloadede data. Når formularen er sendt, vil du efterfølgende modtage en e-mail med et direkte link til download af undersøgelserne.
 • Giv en kort beskrivelse af, hvad du vil bruge data til.
  • Data må kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller organisationers forhold
  • Data og linket hertil må ikke videregives til andre
  • Data må kun anvendes til de(t) beskrevne formål
  • Efter endt anvendelse skal data slettes
  • Data skal refereres i evt. publikationer (inkl. specialer, opgaver, artikler mv.). Vi anbefaler følgende skabelon: navn på forsker(e); værdiundersøgelsen [årstal]; udleveret af Rigsarkivet; [Link til siden].
 • Få information om Rigsarkivets privatlivspolitik.