Den danske værdiundersøgelse 1981-2017

Den danske værdiundersøgelse er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981.

+ Åben alle- Luk alle

Værdiundersøgelsen benytter sig af næsten identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande, hvilket giver umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om religion, arbejde, politik, familie og overordnet moral.

Værdiundersøgelsen gør det muligt at opstille og teste hypoteser om bl.a.:

  • Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner.
  • Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.

Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her.