Ungdomsforløbsundersøgelsen 1968-2010

Ungdomsforløbsundersøgelsen giver et unikt indblik i respondenternes livsforløb (fx uddannelse, karriere og familie) og i forholdet mellem generationerne herunder spørgsmålet om social arv.

Ungdomsforløbsundersøgelsen har i over 40 år fulgt ca. 3000 mennesker, fra de var unge i 1968 til i dag, hvor mange selv har teenage-/voksne børn.

Børnene af de oprindelige respondenter blev i den seneste undersøgelse (Generationsundersøgelsen) interviewet, således at Ungdomsforløbsundersøgelsen nu dækker tre generationer:

  • Forældrene til de oprindelige respondenter
  • De oprindelige respondenter
  • De oprindelige respondenters børn

Der findes kun ganske få undersøgelser, som har fulgt familier over tre generationer.

Du kan læse mere om ungdomsforløbsundersøgelsen på SFI’s hjemmeside.

De enkelte undersøgelser finder og bestiller du her:

+ Åben alle- Luk alle