Ulykkesregisteret 1998-2010

Ulykkesregistret indeholder data fra skadestuernes skadejournaler fra Glostrup, Herlev, Frederikssund, Esbjerg og Randers sygehuse.

Download hele serien:

Ulykkesregister 1998-2010 (132mb)

+ Åben alle- Luk alle

Med Ulykkesregistret kan man følge udviklingen i antallet og typen af ulykker over tid og undersøge, hvordan ulykker kan forebygges.

Registret omfatter alle ulykker, der er registreret ved skadestuerne i perioden 1998-2010.  I alt er der registreret omkring 1 million ulykker.

Der er blandt andet oplysninger om følgende: Type af ulykke (arbejds-, trafik-, hjemme/fritidsulykker), ulykkessted, skadesmekanisme, skadetype og diagnose. For perioden 2008-2010 findes desuden registreringer om vold og selvskade.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.

Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her.