Tryghedsmålingen 2004-2013

Hvad er de vigtigste faktorer for, om danskerne er trygge eller ej, og hvordan forbedres trygheden og oplevelsen af tryghed blandt danskerne? TrygFondens Tryghedsmålinger giver nogle af svarene og viser udviklingen gennem årene.

+ Åben alle- Luk alle

Siden 2004 har TrygFonden med jævne mellemrum målt danskernes tryghed. Med Trygmålingen kan du undersøge hvilke bagvedliggende faktorer, der påvirker folks følelse af tryghed, og om der er sket en forandring i perioden.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold.

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.

Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her.