Rygeundersøgelsen 1970-1993

Rygeundersøgelsen er gennemført mellem 1970 og 1993 og giver således mulighed for at sammenligne befolkningens rygevaner over tid.

+ Åben alle- Luk alle

Ud over spørgsmål til rygevaner dækker undersøgelserne demografiske og socioøkonomiske variable fra et nationalt repræsentativt udsnit af befolkningen.

Undersøgelserne spørger blandt andet, om personen har røget den pågældende dag, samt type og mængde af tobak. Øvrige variable er blandt andet køn, alder, boligtype, arbejdsstilling, indkomst og familiesammensætning. Der er i alle undersøgelser mellem 11.000 og 21.000 deltagere.

Med Rygeundersøgelsen kan man undersøge udviklingen i den socioøkonomiske sammensætning af rygere over tid.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.

Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her.