Undersøgelsen MULD – Monitorering af unges livsstil og dagligdag 2000-2006

MULD – Monitorering af unges livsstil og dagligdag sætter fokus på unge i alderen 16-20 år og deres sundhedsvaner, livsstil og dagligdag.

Download hele serien:

MULD 2000-2006 (34mb)

+ Åben alle- Luk alle

MULD-undersøgelsen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, der undersøger sundhedsvaner blandt de 16-20-årige og inddrager spørgsmål om fysisk aktivitet, rygning, alkoholvaner og illegale stoffer.

Med MULD er det muligt at belyse sociale forskelle i de unges sundhedsvaner og -adfærd og hvordan de unges sundhedsadfærd har udviklet sig siden år 2000.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.

Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her: