Kulturvaneundersøgelsen 1964-2012

Kulturvaneundersøgelsen 1964-2012 giver dig mulighed for at analysere udviklingen i danskernes kulturforbrug og fritidsliv over det seneste halve århundrede.

Kulturvaneundersøgelsen er med ujævne mellemrum blevet gennemført siden 1964, senest i 2012.

Med tiden er kulturvaneundersøgelsen blevet udvidet til ikke kun at omhandle voksne men også børns fritidsinteresser. Kulturvaneundersøgelsen 2012 indeholder desuden en delundersøgelse foretaget blandt voksne nydanskere.

Du kan læse mere om Kulturvaneundersøgelsen på Kulturministeriets hjemmeside.

De enkelte kulturvaneundersøgelser finder og bestiller du her:

(Kulturvaneundersøgelserne hed frem til 1998 Fritidsundersøgelserne)

+ Åben alle- Luk alle