Børn, mad og måltider 1999-2004

Børn, Mad og Måltider (BMM) undersøger forskellige dag- og fritidstilbuds udbud af mad og drikkevarer, tilbuddenes kostpolitik, og hvor meget børnene selv skal medbringe.

Download hele undersøgelsen:

Børn, mad og måltider 1999-2004 (12mb)

+ Åben alle- Luk alle

Med Børn, mad og måltider kan man for eksempel undersøge, om dag- og fritidstilbuddene systematisk havde mere fokus på kost og motion i nogle kommuner frem for andre i 1999 og 2004.

Undersøgelserne er foretaget i børnehaver, skoler, skolefritidsordninger og fritidshjem i 1999 og i 2004. Den forholder sig til dag- eller fritidstilbuddets nedskrevne politik om fysisk aktivitet og bevægelse, og hvordan dette bliver overholdt i praksis.

Antallet af deltagere varierer afhængig af institution og år: 683 børnehaver i 1999, 1384 fritidsordninger i 1999, 347 fritidsordninger i 2004, 1501 skoler i 1999 og 293 skoler i 2004.

Undersøgelsen er et panelstudie, så det er de samme institutioner, der deltager i 1999 og 2004.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.

Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her.