Ældre efter fald 2005-2008

Undersøgelsen Ældre efter fald (Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde) sætter fokus på de skadestuebehandlede og indlagte faldpatienter i perioden 2005-2008.

Download hele serien:

Ældre efter fald 2005-2008 (6mb)

+ Åben alle- Luk alle

Med Ældre efter fald er det muligt at undersøge, hvorvidt man fra sundhedsvæsenets side kan tilrettelægge en systematisk indsats, der forebygger yderligere fald hos tidligere faldpatienter.

392 deltagere er udvalgt blandt skadestuebehandlede og indlagte faldpatienter på Glostrup Hospital på 65+ år.

En interventionsgruppe gennemgik et forløb, hvor de blev vurderet af læge, sygeplejerske og fysioterapeut med henblik på at identificere alle risikofaktorer for fremtidige fald for den enkelte og minimere dem gennem iværksættelse af risikofaktorspecifikke interventioner.

Kontrolgruppen modtog derimod den behandling, der var planlagt i skadestuen eller ved udskrivelsen, idet der ikke findes et systematisk udredningstilbud til ældre faldpatienter.

Retningslinjer for brug af data

De downloadede data bør kun bruges til videnskabelige og statistiske formål og rapportering af aggregeret information, ikke til undersøgelse af enkeltpersoners eller enkeltorganisationers forhold

Bemærk at der i de data, der kan downloades her, er fjernet personoplysninger, løbenumre, fritekstfelter mv.

Ønsker du adgang til det fuldkomne datamateriale, kan det bestilles her: