Få adgang til Rigsarkivets surveydata

Rigsarkivet stiller Danmarks største samling af spørgeskemabaserede forskningsdata til rådighed for forskere og studerende. Bestil forskningsdata, foretag analyser online og få adgang til registerdata og internationale surveydata.

Danmarks største samling af spørgeskemabaserede forskningsdata

Find og bestil fra Rigsarkivets samling af surveydata (tidligere DDA – Dansk Data Arkiv).

Vi tilstræber, at frit tilgængelige studier udleveres senest 4 arbejdsdage efter modtaget bestilling. Ved bestilling af et stort antal studier må længere udleveringstid påregnes.

Bestilling af forskningsdata med personoplysninger

I en del af Rigsarkivets samling af forskningsdata findes der personoplysninger som cpr.-numre o.l.
Ønsker du som forsker at bestille data med personoplysninger, kræver det Datatilsynets godkendelse.

Sådan gør du:

1. Forskningsprojektet, som du vil bruge datamaterialet i forbindelse med, skal være godkendt af Datatilsynet.

2. Når du bestiller data hos Rigsarkivet, skal du oplyse journalnummeret på Datatilsynets godkendelse af dit projekt.

3. Rigsarkivet indhenter tilladelse til at udlevere data fra Datatilsynet (og afleverende myndighed).

4. Når tilladelsen er på plads, kan data udleveres:

  • Vi anbefaler, at det sker via Danmarks Statistiks (DST) eller Sundhedsdatastyrelsens (SDS) forskerservice. Vi skal i den forbindelse bruge en kopi af din databehandleraftale med DST/SDS samt projektnummeret og den projektansvarlige hos DST/SDS. Vi sender data til DST/SDS, som stiller dem til rådighed for dig på deres forskerservice.
  • Alternativt kan vi udlevere data direkte til dig.

Du kan også få data udleveret i anonymiseret form (alle personoplysninger, løbenumre m.v. er fjernet).
Dette kræver ikke Datatilsynets tilladelse.

Internationale surveydata

Find en række internationale forskningsdata som Eurobarometrene, European Social Survey og ISSP.
Rigsarkivet giver dig desuden adgang til det amerikanske dataarkiv ICPSR’s enorme samling af samfundsvidenskabelige forskningsdata.

Sådan gør du:

  1. Find det, du skal bruge på icpsr.umich.edu.
  2. Skriv til mailboxDDA@sa.dk, så sender vi dig data hurtigst muligt.

Registerdata til forskningsbrug

Digitalt skabte arkivalier (registerdata mv.) fra offentlige myndigheder indeholder ofte oplysninger, der kan have stor værdi i en forskningsmæssig sammenhæng. I Rigsarkivets arkivdatabase Daisy kan du finde en lang række offentlige registre.

KOR (Det Koordinerende Organ for Registerforskning) har en søgeside, hvor du kan søge i metadata om samtlige statslige registre.

Læs også om digitalt skabte data hos Rigsarkivet.