RaConverter

I perioden 14. august – 29. september er et udkast til en revideret version af bekendtgørelse nr. 1007 om arkiveringsversioner sendt i høring på den offentlige høringsportal (LINK).

Som en del af høringsmaterialet har Rigsarkivet udviklet en prototype af et udtræksprogram (RaConverter.exe). Programmet kan anvendes til at lave data- og metadataudtræk, fra statistikprogrammerne Stata, SAS eller SPSS, der overholder Rigsarkivets format til aflevering af forskningsdata, jf. bilag 9 i den reviderede bekendtgørelse om arkiveringsversioner i høring.

Anvendelsen af RaConverter forudsætter, at du selv har et af følgende statistikprogrammer installeret på din computer: Stata, SAS eller SPSS.

Download prototype af RaConverter (RaConverter.zip)
Brugervejledning til RaConverter (PDF)
Download eksempel på arkiveringsversion efter reglerne i bilag 9 (ZIP)