Anmeldelse af forskningsdata

Rigsarkivet modtager anmeldelse af data fra både private og offentlige forskningsprojekter. Forskningsdata skal anmeldes før de kan afleveres til Rigsarkivet.

Hvornår skal anmeldelsen ske?

Anmeldelsen skal ske ved afslutningen af forskningsprojektet. Hvis der er tale om dataindsamlinger, som skabes ved monitorering eller kontinuerlig indsamling af data, skal forskningsprojektet imidlertid anmeldes, når indsamlingen påbegyndes.

Statslige forskningsdata

Statslige forskningsdata skal anmeldes til Rigsarkivet forud for aflevering. Formålet med anmeldelsen er, at Rigsarkivet kan vurdere om data og dokumentation af dem skal afleveres til arkivet.

Private forskningsdata

Private forskningsdata kan anmeldes til Rigsarkivet, hvis man ønsker dem bevaret hos arkivet. Her vil også blive foretaget en vurdering inden data kan afleveres.

Regionale forskningsdata

Regionale forskningsdata reguleres af anden lovgivning.

Bekendtgørelse nr. 33 af 8. januar 2020 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Pdf-ikon Vejledning til bekendtgørelse nr. 33 af 8. januar 2020 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Kommunale forskningsdata

Kommunale forskningsdata reguleres af anden lovgivning

Bekendtgørelse nr. 183 af 26. januar 2018 om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne

Pdf-ikon Vejledning til bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne 2007ff

Hvad skal ikke anmeldes?

Alle statslige forskningsdata er omfattet af anmeldelsespligt, dog skal følgende typer ikke anmeldes:

  • Forskningsdata som er skabt gennem eksperimenter eller simulationer, der gentages
  • Forskningsdata som er skabt alene ved samkøring af administrative registre
  • Forskningsdata som publiceres i deres helhed i publikationer, der er omfattet af Lov om pligtaflevering af offentliggjorte materiale i Danmark
  • Forskningsprojekter under ph.d.-niveau, dog er data fra ph.d. projekter inkluderet

Fordele ved at anmelde og aflevere forskningsdata

Afleveringen af data fra forskning giver følgende fordele:

  • Sikrer mod teknologisk forældelse af data
  • Sikrer overholdelse af sletningsfrister i relation til Databeskyttelsesloven
  • Giver mulighed for i publikationer at referere til data via en DOI (Digital Object Identifier)
  • Sikrer at data kan anvendes igen til opfølgning eller ny forskning
+ Åben alle- Luk alle

Åbn blanketten her


Anmeld forskningsdata

(Blanketten åbner i et nyt vindue)