Aflevering af statistik-filer

Statistikfiler, som Rigsarkivet har truffet bevaringsbeslutning for, skal afleveres i kopi som en afleveringspakke.

Hvad er en afleveringspakke

En afleveringspakke er et udtræk af data, der har været anvendt til statistisk analyse. Afleveringspakken består af data, metadata og dokumentation af data og skal overholde særlige krav til mappestruktur, navngivning af mapper, filer og datatyper mv.

Alle krav til en afleveringspakke er fastsat i bilag 9 i bekendtgørelse nr. 128 om aflevering af arkiveringsversioner til Rigsarkivet.

Hvilke typer data kan afleveres som en afleveringspakke?

Forskningsdata, som er skabt eller bearbejdet i statistikprogrammer, kan fx være spørgeskemaundersøgelser eller målinger/registreringer, bl.a. biologiske, fysiologiske og neurologiske målinger, i formaterne SAS, STATA, SPSS og R.

Data anvendt til statistisk analyse kan også være skabt i andre tabulære formater end statistikformat, fx regneark eller CSV-filer. Disse skal også afleveres efter i bilag 9 til bekendtgørelse nr. 128.

Data, som er skabt eller lagret i databaser samt kvalitative interviews og andre dokumentsamlinger, skal derimod afleveres efter reglerne i bilag 1-8 i til bekendtgørelse nr. 128.

Det fremgår af afleveringsbestemmelsen, du har modtaget fra Rigsarkivet i forbindelse med afleveringssagen, om data skal afleveres som en afleveringspakke.

Er data skabt i andre formater end de her omtalte vil Rigsarkivet i forbindelse med udsendelse af afleveringsbestemmelsen oplyse jer om hvordan og hvornår disse data skal afleveres.

+ Åben alle- Luk alle
 • Sådan forløber en aflevering af en afleveringspakke
  1. Rigsarkivet sender en bevaringsbestemmelse med information om, at myndigheden (cc forskeren/kontaktpersonen) skal skabe 2 indeksfiler i xml-format: en arkivbeskrivelsesfil og en kontekstdokumentationsfil.
  2. Myndigheden validerer indeksfilerne. Hvis Rigsarkivets programmer til skabelse af indeksfilerne anvendes, vil valideringen ske automatisk.
  3. Indeksfilerne indsendes til Rigsarkivet, og Rigsarkivet kvalitetstjekker, før der sendes en godkendelse af indeksfilerne til myndigheden.
  4. Rigsarkivet udsteder en afleveringsbestemmelse, som angiver hvilke data der skal afleveres, hvornår de skal afleveres og hvordan de skal afleveres. Det vil fremgå af afleveringsbestemmelsen, hvis data skal afleveres som en afleveringspakke.
  5. Myndigheden kvalitetssikrer sine data og metadata og sikrer, at de kontekstdokumenter, der skal afleveres sammen med data og metadata er konverteret til bevaringsformat.
  6. Myndigheden skaber afleveringspakken evt. ved brug af Rigsarkivets program ASTA.
  7. Myndigheden tester afleveringspakken eventuelt ved brug af Rigsarkivets program ASTA.
  8. Myndigheden afleverer afleveringspakken til Rigsarkivet. Rigsarkivet anbefaler, at afleveringspakken sendes anbefalet/rekommenderet eller overbringes personligt med følgende modtager og adresse: Rigsarkivet, Digital Bevaring, Testværkstedet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V. Der må IKKE angives navn på sagsbehandleren som attention. Afleveringen vedlægges en følgeseddel i udfyldt form:
   Word-ikon Følgeseddel til forskningsdata
   Ved forsendelse med post skal afleveringspakken krypteres, hvis den indeholder persondata eller andre typer følsom information. Data krypteres med BitLocker eller VeraCrypt. Kode til dekryptering skal fremsendes separat.
  9. Rigsarkivet kvitterer for modtagelsen af afleveringspakken.
  10. Rigsarkivet tester afleveringspakken. Hvis det viser sig, at der er fejl, som skal rettes, vil myndigheden blive kontaktet og bedt om at rette fejlene.
  11. Når eventuelle fejl i afleveringspakken er rettede konverterer Rigsarkivet afleveringspakken til det endelige bevaringsformat, en arkiveringsversion.
  12. Rigsarkivet tester arkiveringsversionen og godkender den, når alle bestemmelser er overholdt.
 • Lovgivning og vejledninger
 • Eksempel på afleveringspakke

  Eksemplet viser hvordan statistikdata ser ud i en afleveringspakke, der følger bekendtgørelse nr. 128. Eksemplet er pakket i zip-fil til download.

  Download eksempel på afleveringspakke (FD.18005)

 • Indtastningsprogrammer til at skabe indexfiler

  Som det første i aflevering af forskningsdata skal du udfylde to indeksfiler i XLM format, som giver oplysninger om data og den tilhørende dokumentation: en arkivbeskrivelsesfil og en kontekstdokumentationsfil.

  Indeksfilerne skal godkendes af Rigsarkivet, før de senere skal afleveres sammen med data i afleveringspakken, som en del af den samlede dokumentation.

  Arkivbeskrivelsesfilen

  Arkivbeskrivelsesfilen (archiveIndex.xml) beskriver hvilke data der er tale om, herunder bl.a. til hvilket formål de er indsamlet, hvilke adgangskriterier der er for udlevering og hvilken periode dataindsamlingen strækker sig over.

  Download programmet ArchiveIndex til skabelse af arkivbeskrivelsesfil (version 2.4.7787)

  Vejledning til udfyldelse af arkivbeskrivelsesfil

  Kontekstdokumentationsfilen

  Kontekstdokumentationsfilen (contextDocumentationsIndex) giver oplysninger om de enkelte kontekstdokumenter, som skal afleveres sammen med data, fx projektbeskrivelsen.

  Download programmet ContextDocumentationIndex til produktion af kontekstdokumentationsfil (version 2 .3.7899)

   Vejledning til udfyldelse af kontekstdokumentationsfil

 • Udtræks- og testprogram ASTA

  Udtræksværktøjet ASTA kan anvendes til både at skabe en afleveringspakke samt at teste den.

  ASTA – udtræksprogram til statikfiler
  Du kan læse mere og downloade programmet her.

 • Sådan indsender du afleveringspakken til Rigsarkivet

  Hvis der er personoplysninger eller større datamængder i dine data og dokumentation

  Afleveringspakken og den udfyldte følgeseddel afleveres enten personligt eller sendes anbefalet:

  Rigsarkivet
  Digital Bevaring, Testværkstedet
  Kalvebod Brygge 34
  1560 København V

  Det er vigtigt, at afleveringsmediet (fx den eksterne harddisk, USB-nøgle) krypteres med BitLocker, der findes på alle maskiner med Window som styresystem. Alternativt kan vælges VeraCrypt. Kode til dekryptering sendes til mailbox@sa.dk, att. Forskningsmanager.

  Hvis der ikke er personoplysninger i dine data og dokumentation

  Afleveringspakken og følgesedlen sendes via sikker e-mail eller almindelig mail til mailbox@sa.dk.

  Aflevering over mail kan kun ske, hvis datamængden ikke overstiger 25 MB.

  Følgeseddel til afleveringspakke

  Følgeseddel til forskningsdata

   

 • Personfølsomme data kan afleveres sikkert til Rigsarkivet

  Databeskyttelseslovens § 14 og Arkivbekendtgørelsen nr. 591 af 26. juni 2003, § 15 fastsætter, at personoplysninger kan overføres til arkiv. Efter overførelsen er det den nationale lovgivning, arkivloven, der gælder.

  Hvis data med personfølsomme oplysninger afleveres til Rigsarkivet, vil de således være beskyttet af arkivlovens bestemmelser. Det betyder, at data først er umiddelbart tilgængelige efter 75 år. En bruger kan dog søge om adgang til dem inden da.

  De første 20 år efter data er skabt, vil myndigheden blive spurgt om der kan gives adgang – og hvis ja, så skal Datatilsynet også høres inden brugeren får adgang til oplysninger om rent private forhold.

  Efter 20 år er det Rigsarkivet som kan give adgang til data – og igen skal Datatilsynet høres, inden data stilles til rådighed. Der kan som hovedregel fastsættes vilkår for brug af data, som der gives adgang til jf. Arkivlovens § 23, stk. 1.

 • Brug af afleverede data

  Forskningsdata afleveret efter bilag 9 i bekendtgørelse nr. 128 om arkiveringsversioner (afleveringspakke) kan udleveres igen i et statistisk format, f.eks. SAS, Stata, SPSS eller R.

  Du finder afleverede data ved hjælp af søgemaskinen ‘Søg i samlingerne’.

  Eksempel

  Zip-ikon Download eksempel på udlevering af forskningsdata i SPSS-format (18005)