Anmeldelse og aflevering af forskningsdata

Rigsarkivet modtager anmeldelse af data fra både private og offentlige forskningsprojekter. Anmeldelsen skal ske ved afslutningen af dataindsamlingen.

Statslige forskningsdata

Statslige forskningsdata skal anmeldes til Rigsarkivet forud for aflevering. Formålet med anmeldelsen er, at Rigsarkivet kan vurdere om data og dokumentation af dem skal afleveres til arkivet.

Private forskningsdata

Private forskningsdata kan også anmeldes til Rigsarkivet, hvis man ønsker dem bevaret hos arkivet. Her vil ligeledes blive foretaget en vurdering inden data kan afleveres.

Fordele ved at aflevere forskningsdata

Afleveringen af data fra forskning giver følgende fordele:

 • Sikrer mod teknologisk forældelse af data
 • Sikrer overholdelse af sletningsfrister i relation til Persondataloven
 • Giver mulighed for i publikationer at referere til data via en DOI (Digital Object Identifier)
 • Sikrer at data kan anvendes igen til opfølgning eller ny forskning
+ Åben alle- Luk alle
 • Sådan anmelder du forskningsdata
  1. Udfyld anmeldelsesskemaet og vedhæft dokumentationen. Datasættet skal anmeldes ved afslutningen af dataindsamlingen. Anmeldelsen kan være på dansk eller engelsk.
  2. Når vi modtager anmeldelsen, får du en kvittering for den.
  3. Vi kontakter dig, hvis der er forhold i anmeldelsen, som er uklare eller kræver yderligere forklaring.
  4. Vi sender en bestemmelse, som angiver om data skal arkiveres (bevares) eller ej.
  5. Hvis Rigsarkivet bestemmer, at data skal afleveres, kontakter vi forskeren eller kontaktpersonen vedrørende det praktiske omkring aflevering af data og dokumentation.
 • Anmeldelsesskema/Reporting form
 • Sådan forløber en aflevering af forskningsdata

  Data afleveres sammen med en fyldestgørende dokumentation. Tidspunkt for aflevering aftales mellem Rigsarkivet og institutionen.

  1. Rigsarkivet starter afleveringen ved at sende et brev til/kontakte forsker/kontaktperson/institutionen.

  2. Forsker/kontaktperson/institution udarbejder en kopi af data og dokumentation efter gældende regler – se

  Vejledning om afleveringsformater, dokumentation af data mm ved aflevering af forskningsdata til Rigsarkivet

  3. Forsker/kontaktperson/institution afleverer kopi af data, dokumentation samt følgeseddel til Rigsarkivet. Datasæt sendes anbefalet eller afleveres personligt i København.

  Datasæt skal krypteres. Data skal være krypteret med BitLocker, der findes på alle maskiner med Window som styresystem. Alternativt kan anvendes VeraCrypt.

  Kode til dekryptering sendes til mailbox@sa.dk, att. Isabella Gomes Carmeiro.

  Send data til følgende adresse:
  Rigsarkivet
  Digital Bevaring, Testværkstedet
  Kalvebod Brygge 34

  1560 København V

  Personlig aflevering kan ligeledes ske på følgende adresse:
  Rigsarkivet
  Kalvebod Brygge 34
  1560 København V

  4. Rigsarkivet kvitterer for modtagelse af data og dokumentation. Vi kontakter den ansvarlige forsker/kontaktperson, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med oparbejdning af data.

 • Udlevering af forskningsdata

  Tilgængelighed til offentlige data fra forskning bliver behandlet efter Arkivloven.

  Ved private data aftales særskilte tilgængelighedsfrister.

  Læs mere om tilgængelighedsfrister her.

  Når forskningsdata er afleveret, arbejder Rigsarkivet aktivt for at data kan genbruges i nye forskningsmæssige sammenhæng. Læs mere om Dansk Data Arkiv.

 • Lovgivning og vejledning