Kriminalitetshistoriske kilder og indtastning

Hør om kilderne til kriminalitetshistorie, kilder der bringer os tæt på dramatiske begivenheder og hverdagsliv. Hør også om hvorfor kilderne er så brugbare for både slægtsforskere og historieforskningen. Gratis foredrag på Rigsarkivet, København.

Rigsarkivets samlinger indeholder en mængde kriminalitetshistoriske kilder fra bl.a. domstole og fængsler. I registre og fortegnelser er der detaljerede informationer om fortidens kriminelle, herunder hvilken type kriminalitet de havde begået, hvilken straf de fik, deres personlighed og fysiske fremtoning. Fortegnelserne kan også indeholde tegninger eller fotografier. Registrene og fortegnelserne henviser til de omfattende retsprotokoller og sagsmapper, hvor forhørsreferater, vidneudsagn og domme bringer os direkte ned i dramatiske begivenheder og hverdagsliv i gamle dage.

På Rigsarkivets indtastningsportal cs.sa.dk indtaster frivillige nogle af de kriminalitetshistoriske kilder, som er tilgængelige på Arkivalieronline.

Kom og hør om Rigsarkivets mangfoldige samling af forskelligt kriminalitetshistorisk materiale, og hør hvorfor disse kilder er så anvendelige både for slægtsforskningen og for historieforskningen på et overordnet plan.

Efter foredraget vil der være introduktion til indtastningsportalen og der vil være mulighed for at få hjælp til at komme i gang med at indtaste stamruller fra Vridsløselille og Horsens Statsfængsler.

Ved: Tyge Krogh. Rigsarkivet, København.

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, København – Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1.
  • Tidspunkt: 14.30-16.00
  • Dato: 22-11-2017
  • Pris: Gratis

Tilmelding

  • Tilmeldingsfrist: 20-11-2017

Tilmeld dig foredraget her.