Den 29. august 1943 i Sønderjylland – Foredrag

I august 1943 gav den danske regering efter for det folkelige pres og trådte tilbage. Hør om disse begivenheder set fra Sønderjylland. Gratis foredrag på Rigsarkivet, Aabenraa.

Den 29. august 1943 trådte den danske regering tilbage, fordi den ikke ville imødekomme krav fra besættelsesmagten bl.a. om indførelse af dødsstraf til sabotører. Den gav dermed efter for det folkelige pres, som under navnet ”Augustoprøret” havde ført til uroligheder i store provinsbyer som Odense, Esbjerg og Aalborg. Besættelsesmagten internerede den danske hær og flåde, for så vidt sidstnævnte ikke nåede at sænke skibene. Den indførte tillige undtagelsestilstand. Som led heri blev der taget gidsler for at sikre, at danskerne adlød. Forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen fortæller om disse begivenheder set fra Sønderjylland.

Ved: Hans Schultz Hansen, forskningsleder, dr. phil. Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet, Aabenraa

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, Aabenraa – Foredragssalen
  • Tidspunkt: kl. 15.00-16.00
  • Dato: 29-08-2018
  • Pris: Gratis

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig