Arkivnetværksmøde (1/2018): Ressortændringer og IT-systemer

For statslige myndigheder.

Nævnenes Hus blev den 1. januar 2017 oprettet som en styrelse under Erhvervsministeriet. 16 forskellige klageinstanser fra bl.a. fødevare-, energi- og undervisningsområdet blev samlet i én organisation, der skulle have en samlet journalisering.

Lone Smith Jespersen, IT-fagansvarlig i Nævnenes Hus, fortæller om udfordringerne ved en sammenlægning, og hvordan man får så mange forskellige nævn til at spille sammen i et ESDH-system.

Tilmeld dig her

Dato: 22. februar 2018 (OBS! Bemærk anden dato end i kursuskataloget!)
Tilmeldingsfrist: 19. februar 2018
Tid: Kl. 13 -15
Sted: Kalvebod Brygge 34, København