Hans Schultz Hansen

Områdeleder Forskning og Arkivadgang, adj. professor, dr.phil.

Telefon: 65480302

E-mail: hsh@sa.dk

Forskningsområder

Sønderjyllands og Slesvig-Holstens historie i 19. og 20. århundrede, især den danske og slesvig-holstenske nationale bevægelse i 19. århundrede, den nationale kamp om jordressourcerne, de nationale mindretal og sønderjysk erhvervsliv.

Læs mere om Hans Schultz Hansen på forskningsportalen PURE

Ny bog: 1864 – Mennesker mellem magterne/Menschen zwischen den Mächten

Redaktion: Rainer Hering, Hans Schultz Hansen, Elke Imberger.  Hamburg University Press, 2016.

Bestilling m.m.: Bogen er resultatet af et samarbejde mellem Landesarchiv Schleswig-Holstein i Slesvig og Rigsarkivet i Aabenraa. Bidragene bringes både på dansk og tysk. Den er på 490 sider, indbundet og illustreret og kan bestilles hos Rigsarkivet i Aabenraa via e-mail: blt@sa.dk.

Omtale: I forbindelse med 150-året i 2014 for krigen i 1864 udkom der et utal bøger om den dansk-tyske konflikt. Langt de fleste handlede om krigens politiske og militære historie. Nu melder Rigsarkivet sig med bogen, der bringer nye perspektiver ind i krigens historie.

1864 – Mennesker mellem magterne/Menschen zwischen den Mächten samler sig nemlig om krigens civile aspekter. Bogen beskæftiger sig således med befolkningens vilkår i større eller mindre afstand fra slagmarkerne og dens nationale og politiske holdninger, de forskellige civile forvaltninger under krigen  samt krigens følger for den økonomiske udvikling og dens rolle i identitetspolitikken.

Fhv. museumsinspektør Inge Adriansen skildrer civilbefolkningens svære kår i nærheden af krigens hovedslagpladser i Sundeved og på Als.

Arkivar Leif Hansen Nielsen beskriver, hvordan befolkningen i det lidt fjernere liggende Aabenraa amt havde det under den preussisk-østrigsk besættelse.

Forskningsleder Hans Schultz Hansen behandler den sønderjyske befolknings holdninger til de nationale bevægelser og dens engagement i kampen om Slesvigs fremtid i 1864.

To bidrag handler om Jylland nord for Kongeåen. Arkivar Steffen Elmer Jørgensen skriver om forholdene i Vejle amt, om  besættelsesmagternes tryk på administrationen og civilbefolkningen. Professor Steen Bo Frandsen følger den københavnske tvivl om nørrejydernes nationale sindelag under krigen i 1864.

To andre bidrag behandler den civile forvaltning af hertugdømmerne. Professor Peter Wulff skriver om de tyske forbundstropper og Det tyske Forbunds administration i Holsten, mens arkivar Jörg Rathjen undersøger de preussisk-østrigske civilkommissærer og deres forvaltning i Slesvig.

Arkivar Johannes Rosenplänter fra Kiel fortæller om byen som Augustenborgernes højborg i det preussisk-østrigske spændingsfelt 1863-1866.

De to sidste bidrag vedrører virkningerne af krigen. Professor Martin Krieger undersøger den økonomiske udvikling i Slesvig-Holsten efter 1864, mens professor Silke Göttsch-Elten behandler krigens betydning for den preussiske identitetspolitik i den dansk-tyske grænseregion efter 1864.

 

Hans Schultz Hansen, fotograf Flemming Hansen