Else Hansen

Arkivar, seniorforsker, ph.d.

Telefon: 41717216

E-mail: eha@sa.dk

Forskningsområder

  • Universitetshistorie. Danske universiteter efter 1945. Specielt fokus på de politiske visioner og rammer for universiteternes virksomhed og universiteternes reaktioner på disse.
  • Registerhistorie. Indførelse af elektroniske registre i centraladministrationen. Arkivskabte beskrivelser og administrationshistorisk dokumentation af e-arkivalier.

Læs mere om Else Hansen på forskningsportalen PURE

Ny udgivelse

Else Hansen
Professorer, Studenter og polit.er.
Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975.
Museum Tusculanums Forlag
Rigsarkivet

Udkommer 27. januar 2017.

Læs om bogen her

Else Hansen, fotograf Flemming Hansen