Din dokumentation af corona-krisen er en vigtig del af Danmarkshistorien

Rigsarkivet opfordrer virksomheder, organisationer, foreninger og borgere til at indsende dokumentation af, hvordan de er påvirket af corona-krisen.

Din historie er et vigtigt bidrag til fremtidens forståelse af pandemien og nedlukningen af Danmark, hvis konsekvenser vil kunne mærkes mange år frem både økonomisk, menneskeligt og samfundsmæssigt. Hvordan vi påvirkes af dette skal dokumenteres for, at vi i fremtiden kan forstå, hvad der skete.

Indsend din dokumentation til Rigsarkivet

Dokumentation af hvad der sker under corona-krisen, hvordan Danmark håndterer situationen og hvordan pandemien og krisen påvirker organisationer, virksomheder, foreninger og det enkelte menneske, er yderst vigtig at få indsamlet og bevaret for eftertiden.

Derfor opfordrer Rigsarkivet til at indsende dit/ jeres materiale, så det kan blive del af Rigsarkivets samling og dermed del af danmarkshistorien.

+ Åben alle- Luk alle
 • Indsend dokumentation (Åbn formular)

  Vær opmærksom på, at du ikke må videregive oplysninger om andres helbred og andre særlige oplysninger jf. GDPR artikel 9, stk. 1 (LINK)

 • Eksempler på din dokumentation

  Dokumentation kan fx være:

  • Hvad betyder corona-krisen for jeres forening/ organisation/ virksomhed? Dette kan dokumenteres gennem beskrivelser og ved at aflevere arkivmateriale i form af regnskaber, korrespondance med ansatte og kunder, ordrebøger, foto, skærmdump af intranet mv.
  • Foto af hjemmearbejdspladsen og gerne en beskrivelse af, hvordan arbejdet nu organiseres og kontakten til kollegaer og samarbejdspartnere. Holder du mange Skype-møder, taler i telefon eller kan du klare det hele pr mail? Bruger I jeres intranet til at dele viden – tag et skærmdump.
  • Hjemmeskolingen og børnene hjemme pga lukkede institutioner – hvordan foregår det og hvordan er jeres hverdag? Billeder, beskrivelser, video mv.
  • Går du stadig på arbejde – hvordan er det under nedlukningen?
  • Dokumentation af din nye hverdag under corona-krisen. Foto, video, beskrivelser m.m.
  • Korrespondance med familie eller venner i karantæne eller i udlandet: Epost, skærmdump af sms og anden korrespondance m.m.
  • Nye initiativer under corona-krisen: Er du involveret i et projekt, der aktiverer og samler folk (med afstand), fx. indsamling af affald under dagens gåtur (#skridtogskrald), fællessang online, træning online m.m. Foto, video, skærmdump og andet, der dokumenterer projektet.
 • Hvad gør Rigsarkivet med dine oplysninger?

  Når du har indsendt materialet til Rigsarkivet via formularen nedenfor, vil de være beskyttet af arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser og databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at de ikke er tilgængelige for offentligheden før om 75 år, hvis de indeholder personoplysninger. Hvis ikke, er det 20 år. Inden da vil materialet kun kunne bruges efter Rigsarkivarens tilladelse, jf. arkivlovens § 23, stk. 1 og § 31 (LINK).

  Materialet vil udelukkende blive anvendt til arkivmæssige formål samt til historisk og videnskabelig forskning. Det betyder, at dine oplysninger udelukkende vil blive videregivet til historiske og videnskabelige forskningsformål.

  Dine oplysninger vil ikke blive slettet på Rigsarkivets initiativ. Dog forbeholder vi os ret til at slette dubletter (fx af samme avisartikel).

Spørg Rigsarkivet

Har du spørgsmål om, hvordan du indsender, hvilket materiale der er relevant for Rigsarkivet eller andre, så kontakt os på corona-arkiv@sa.dk.

.