Sådan bruger du billedviseren

Sådan bruger du billedviseren

Se hvad de forskellige ikoner betyder og læs om, hvordan du bruger billedviseren på Arkivalieronline.

Hvis du finder fejl eller uhensigtsmæssigheder vil vi rigtig gerne høre om det på arkivalieronline@sa.dk.

 

Zoom ind og zoom ud (vises ikke på tablets)

Du kan zoome ind eller ud på et billede ved enten at:

– klikke på ikonerne

– bruge ”+” eller ”-” på dit tastatur

– eller scrolle frem eller tilbage med din mus.

Når du zoomer, bliver billedet vist i lille format i nederste højre hjørne. Den røde ramme viser det udsnit af billedet, som du kan se på skærmen.

 

Navigation i billede ved zoom (ikke relevant på tablets)

Når du har zoomet ind på et billede, kan du navigere rundt i billedet ved at:

– trække i billedet med musen

– bruge piletasterne på dit tastatur

– trække i den røde firkant i nederste højre hjørne, hvor billedet vises i lille format (dog ikke tablets)

 

Bestem om zoomfaktor skal være låst ved skift til nyt billede (vises ikke på tablets)

Hvis du har zoomet ind på et billede, så husker billedviseren som udgangspunkt zoomfaktoren, når du skifter til et nyt billede. Hvis du ikke ønsker, at zoomfaktoren skal være låst ved billedskift, kan du slå denne funktion fra i menuen:

Klik på  for at låse zoomfaktor op.

Klik på  for at låse zoomfaktor igen.

 

Gør venstremenu større

Hvis der er mange og lange tekster i venstremenuen, kan denne gøres større ved at trække i rammen med musen.

 

Lup (vises ikke på tablets)

Du kan få et udsnit af billedet vist i et forstørrelsesglas ved at klikke på

Klik på  for at slå forstørrelsesglas fra.

Bemærk, at luppen ikke kan anvendes ved fuldskærmsvisning i Internet Explorer 8 og ældre versioner.

 

Fuldskærm

Du kan få billedet vist i fuldskærm ved at klikke på

Og du kan slå fuldskærmsvisningen fra igen ved klik på

 

Roter billede

Du kan dreje billedet 90 grader med uret ved klik på

 

Juster lysstyrke/kontrast

Du kan redigere lysstyrke og kontrast på billeder ved klik på

Dog ikke i Internet Explorer og Edge eller på tablets.

 

Gå til nyt billede

Du kan skifte mellem hvilket billede, du får vist, på flere måder:

– Gå frem til næste billede ved at klikke på  eller bruge genvejstasten Page Down.

– Gå tilbage til forrige billede ved at klikke på  eller bruge genvejstasten Page Up.

– Gå til sidste billede ved at klikke på  eller bruge genvejstasten End.

– Gå til første billede ved at klikke på  eller bruge genvejstasten Home.

Du kan også indtaste nummeret på et billede i boksen midt i menuen og klikke på Enter for at gå til dette billede.

Bemærk, at indtastningsboks ikke virker i fuldskærmsvisning i Safari browser på pc med Windows som styresystem. Eller du kan klikke på billedets nummer i kolonnen til venstre på skærmen for at få billedet vist.

 

Rapporter billede

Klik på  for at fortælle os om fejl og mangler ved billederne på Arkivalieronline.

 

Udskriv billede

Du kan printe det viste billede ved at klikke på

 

Gem billede

Du kan gemme det viste billede ved at klikke på
Billedet åbner i din billedviser, og du skal nu højreklikke på det (klik med højre musetast) og vælge ”gem som”.

 

Få billedviser til at huske tidligere åbnede sider

Du kan få billedviser til at huske tidligere åbnede sider ved at acceptere cookies fra Rigsarkivet. Tidligere besøgte sider markeres som grøn. Billedviseren husker de sidste 10.000 besøgte sider i nyere browsere og 400 sider i ældre browsere.

Hvis du ønsker at slette markering af tidligere besøgte sider, skal du slette cookie fra Rigsarkivet i din browser.

 

Få hjælp

Klik på  for at komme til denne hjælpeside.